Hyppää sisältöön

Korona-avustuksilla vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja ohjausta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 26.1.2021 13.08
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee korkeakouluja sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntia yhteensä 6 miljoonan euron erityisavustuksilla. Erityisavustukset on tarkoitettu koronaepidemian vuoksi toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tukea.

Kyseessä on vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion määräraha. Avustuksia haettiin yli 16 miljoonan euron edestä. Avustuksia myönnettiin 38 hankkeeseen. Koronaepidemiasta johtuva poikkeustila vaikutti keväällä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelujärjestelyihin ja sitä kautta opiskelijoiden oppimisen edellytyksiin ja opiskelijoiden hyvinvointiin.

– Opiskelijoiden jaksaminen on koetuksella koronan vuoksi. Liian moni opiskelija jää yksin. Haluamme avustuksilla mahdollistaa erilaisia tapoja tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Toivonkin, että opiskelijat hyödyntävät näitä uusia palveluja aktiivisesti, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoo.

Avustetuissa hankkeissa muun muassa kehitetään ja järjestetään matalan kynnyksen palveluita, pienryhmä- ja vertaistukitoimintaa, järjestetään opintopsykologipalveluita sekä vahvistetaan ja kehitetään korkeakouluopiskelijoiden ohjauspalveluita. 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) Poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vaikutukset tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen -arvioinnin ensimmäisten 18.6.2020 julkaistujen tulosten mukaan siirtyminen keväällä etäopetukseen sujui pääosin korkeakouluissa hyvin. 

Poikkeuksellisten olojen jatkuessa on korkeakouluissa tärkeää kiinnittää huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin ja itseohjautuvuuden valmiuksien kehittymiseen. Myös opiskelijoiden yksinäisyyden kokemuksesta syntyneisiin tunteisiin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomioita.

Lisätietoja

  • Johtaja Birgitta Vuorinen, p. 0295 330 335
  • Opetusneuvos Katri Tervaspalo, p. 0295 330 084
  • Opetusneuvos Ilmari Hyvönen, p. 0295 330 117