Hoppa till innehåll

Beredningen av den kulturpolitiska redogörelsen inleds

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2023 10.45
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Sari Multala har inlett arbetet med att utarbeta en kulturpolitisk redogörelse. Beredningsarbetet genomförs i bred växelverkan med kultursektorn. Utarbetandet av en kulturpolitisk redogörelse ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Målet är att statsrådet ska överlämna den kulturpolitiska redogörelsen till riksdagen hösten 2024.

Statsminister Petteri Orpos regering har i regeringsprogrammet fattat beslut om att utarbeta en kulturpolitisk redogörelse som ska lämnas till riksdagen. Framtidsbilden och åtgärderna i redogörelsen ska bygga på lägesbilden av konst- och kultursektorn och på de viktigaste förändringsfaktorerna i verksamhetsmiljön.

- Kulturen är en viktig del av vår bildningsgrund. Tillväxten inom kultursektorn stöder hela samhället och stärker dess välfärd, kreativitet och hållbarhet. Jag hoppas att aktörerna inom konst- och kultursektorn aktivt deltar i skapandet av en gemensam syn på sektorns framtid. Syftet med redogörelsen är att skapa en ambitiös framtidsbild för en långsiktig utveckling av konst- och kulturpolitiken, säger forsknings- och kulturminister Sari Multala.

Redogörelsen bereds i nära samarbete med aktörer och intressegrupper.

Beredningen av redogörelsen inleds genom att bjuda in företrädare för konst- och kultursektorn till ett gemensamt inledande möte i Helsingfors måndagen den 27 november kl. 11.30–14.30 för att diskutera mål och metoder för utveckling av kulturpolitiken. Man kan delta i mötet på plats eller följa det via webben. Mer information och anmälan till mötet finns i undervisnings- och kulturministeriets evenemangskalender (på finska).

Som stöd för beredningsarbetet sammanställs synpunkter från kultursektorn med hjälp av en webbenkät. Enkäten kan besvaras fram till den 21 november på adressen https://link.webropolsurveys.com/S/C72270C119246857.

Vid sidan av redogörelsen bereds också en tväradministrativ tillväxtstrategi för de kreativa branscherna och permanenta förfaranden för samarbetet särskilt för undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet.

Beredningen av redogörelsen stöds av en styrgrupp som ska komplettera och styra arbetet. Ordföranden för arbetsgruppen är statssekreterare Elina Laavi. Arbetsgruppens närmare sammansättning finns i statsrådets projektportal. Arbetsgruppens mandattid går ut den 30 juni 2024.

Mer information: Elina Laavi, statssekreterare, [email protected]