Hoppa till innehåll

Behovsprövad finansiering för universiteten för samordning och genomförande av verksamheten under Lärarutbildningsforumets nya fyraåriga mandatperiod

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser behovsprövad finansiering för universiteten. 

Finansieringen är avsedd för samordning av Lärarutbildningsforumet och för genomförandet av forumets verksamhet. Syftet med finansieringen är att fortsätta Lärarutbildningsforumets arbete under en ny fyraårig mandatperiod och på så sätt stödja den forskningsbaserade utvecklingen av lärarutbildningarna i ett brett samarbete. 

Avsikten är att finansiera ett projekt som samlar alla högskolor som erbjuder lärarutbildning. Finansieringen beviljas ett samordnande universitet.

Ansökningstiden börjar den 13 november 2023 och löper ut den 11 december 2023 kl. 16.15. 

Beslut fattas före utgången av 2023. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.
På finansieringen och användningen av finansieringen tillämpas universitetslagen (558/2009). 

Behovsprövad finansiering kan beviljas universiteten till ett belopp av sammanlagt högst 1 miljon euro ur moment 29.40.50.3. i budgeten för 2022.

Ytterligare information

Undervisningsråd Marjo Vesalainen, undervisningsråd, tfn 0295 330 352; [email protected]i

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]