Lärarutbildningsforumet

OKM009:00/2023 Projekt

Lärarutbildningen utvecklas i Lärarutbildningsforum som inrättats av undervisnings- och kulturministeriet. Alla högskolor som erbjuder lärarutbildning och relevanta intressenter deltar i forumet.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM009:00/2023

Ärendenummer VN/30241/2022

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 28.2.2019 – 31.12.2023

Datum för tillsättande

Sammandrag

Lärarutbildningen utvecklas i Lärarutbildningsforum som inrättats av undervisnings- och kulturministeriet. Alla högskolor som erbjuder lärarutbildning och relevanta intressenter deltar i forumet.

Utgångspunkter

Opettajankoulutusfoorumi uudistaa opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta. Opettajankoulutusfoorumin vuonna 2016 laatima ja vuonna 2022 uudistama Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma linjaa tavoitteet ja toimenpiteet, joilla opettajankoulutus säilyy vahvana, vetovoimaisena ja kansainvälisesti arvostettuna.

Opettajankoulutusfoorumi on yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajankoulutuksen, sidosryhmien (OAJ, Kuntaliitto, rehtorit, opiskelijajärjestöt jne.) ja opetushallinnon (OKM, OPH) yhteistyöelin. Opettajankoulutusfoorumi kattaa kaikki opettajankoulutukset varhaiskasvatusten opettajien koulutuksesta korkea-asteelle ja opettajien peruskoulutuksesta, perehdyttämiskoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Opettajankoulutusfoorumin tehtävänä on ollut laatia opettajankoulutuksen kehittämisohjelma opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen uudistamiseksi, edistää kehittämisohjelman toimeenpanoa, tukea opettajankoulutuksen kehittämishankkeita ja käsitellä opettajankoulutusten sekä opettajia ja opettajankoulutuksia koskevan tutkimuksen ajankohtaiskysymyksiä.

Opettajankoulutusfoorumin toimikausi (2019-2023) on päättynyt. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi joulukussa 2023 rahoitusta Helsingin yliopistolle Opettajankoulutusfoorumin uuden nelivuotisen toimikauden (2024-2027) koordinointiin ja toiminnan toteuttamiseen. Opettajankoulutusfoorumin uuden toimikauden toiminnasta löytyy tietoja foorumin uusilta kotisivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/verkostot/opettajankoulutusfoorumi.

Ytterligare uppgifter