Hoppa till innehåll

Behovsprövad finansiering för specialiseringsutbildning för yrkesutbildade personer inom undervisningsväsendet, småbarnspedagogiken samt konst- och kultursektorn

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser behovsprövad finansiering för högskolorna för genomförande av specialiseringsutbildning för yrkespersoner inom undervisningssektorn, småbarnspedagogiken eller konst- och kultursektorn.

Finansiering kan sökas för utveckling och genomförande av specialiseringsutbildningen.

Om finansiering söks för genomförandet är ett villkor för att finansiering ska beviljas att ett avtal har ingåtts om specialiseringsutbildningen enligt universitets- eller yrkeshögskolelagstiftningen.

Om finansiering söks för utveckling är ett villkor för att finansiering ska beviljas att avtalsberedningen som gäller specialiseringsutbildningen pågår och att det har ingåtts minst ett intentionsavtal mellan högskolorna.

Ansökningstiden börjar den 23 augusti 2021 och slutar den 18 oktober 2021 kl. 16.15. För specialiseringsutbildning som ordnas med stöd av yrkeshögskolelagen kan anvisas högst 1 miljon euro och för specialiseringsutbildning som ordnas med stöd av universitetslagen kan anvisas högst 2,2 miljoner euro. 
Avsikten är att besluten ska fattas före utgången av 2021. De sökande får skriftligt besked om beslutet.
På finansieringen tillämpas följande författningar: universitetslagen (558/2009), yrkeshögskolelagen (932/2014).

Högskoleutbildning och forskning Kultur Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning

Ytterligare information

Undervisningsråd Hirsivaara, e-postadress: [email protected]; tfn +358 2953 30404

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]