Hoppa till innehåll

Harkinnanvarainen rahoitus opetustoimen, varhaiskasvatuksen sekä taide- ja kulttuurialojen ammattilaisille suunnattuun erikoistumiskoulutukseen

Avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa korkeakoulujen haettavaksi korkeakoulujen harkinnanvaraisen rahoituksen opetusalan, varhaiskasvatuksen tai taide- ja kulttuurialojen ammattilaisille suunnatun erikoistumiskoulutuksen toteuttamiseen.

Rahoitusta voi hakea erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Jos rahoitusta haetaan toteuttamiseen, rahoituksen saamisen ehtona on, että erikoistumiskoulutuksesta on tehty sopimus yliopisto- tai ammattikorkeakoululainsäädännön mukaisesti.

Jos rahoitusta haetaan kehittämiseen, rahoituksen saamisen ehtona on, että erikoistumiskoulutusta koskeva sopimusvalmistelu on käynnissä ja siitä on tehty vähintään aiesopimus korkeakoulujen välillä.

Hakuaika alkaa 23.8.2021 ja päättyy 18.10.2021 klo 16:15. Ammattikorkeakoululain nojalla järjestettävään erikoistumiskoulutukseen voidaan kohdentaa enintään 1 miljoonaa euroa ja yliopistolain nojalla järjestettävään erikoistumiskoulutukseen voidaan kohdentaa enintään 2,2 miljoonaa euroa.

Päätökset pyritään tekemään vuoden 2021 loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Rahoitukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: yliopistolaki (558/2009), ammattikorkeakoululaki (932/2014).

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kulttuuri Varhaiskasvatus

Lisätietoja

Opetusneuvos Sanna Hirsivaara, [email protected]; puh 0295330404

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]