Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp utreder kulturens och idrottens effekter på välbefinnandet

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2023 11.07
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att samla information om kulturens och idrottens effekter på välbefinnandet och utarbeta förslag till nödvändiga politiska riktlinjer. Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 15 mars 2023.

Arbetsgruppen ska utifrån befintlig forskning och annan information sammanställa kulturens och idrottens effekter på välbefinnandet. Med stöd av detta ska arbetsgruppen göra upp en analys och utarbeta en övergripande beskrivning av nuläget i fråga om kultur- och idrottssektorn som en del av välfärdspolitiken och arbetsfördelningen mellan staten, kommunerna, välfärdsområdena, näringslivet, det civila samhället och den övriga organisationsverksamheten.

Dessutom ska arbetsgruppen sammanställa synpunkter från riksdagspartier med flera medlemmar om främjande av välfärd inom arbetsgruppens uppgiftsområde, lägga fram förslag till behövliga utvecklingsåtgärder och eventuella ändringar i styr- och finansieringssystemen samt lägga fram förslag till behövliga politiska riktlinjer och andra riktlinjer.

Förutom att presentera kulturens och idrottens effekter på välbefinnandet är ett av huvudsyftena med rapporten att förtydliga kulturens och idrottens roll i välfärdspolitiken och välfärdstjänsterna inom ramen för välfärdsområdenas verksamhet. Ett liknande förtydligande behövs också i fråga om kommunernas verksamhet.

Med tanke på det kulturella välbefinnandets och motionsrådgivningens strukturella framgång är det viktigt att det i kommunerna och välfärdsområdena har utsetts ansvariga personer, att kulturellt välbefinnande och motionsrådgivning har tagits in i välfärdsplanerna och välfärdsberättelserna och att uppgiftsområdena har beaktats i budgetarna.

Arbetsgruppens ordförande är äldre sakkunnig Antti Kivelä. Övriga medlemmar är äldre sakkunnig Jouni Backman och äldre sakkunnig Liisa Hyssälä. Arbetsgruppens sakkunnigsekreterare är kulturrådet Laura Norppa och överinspektör Sari Virta från undervisnings- och kulturministeriet samt specialsakkunnig Johanna Vuolasto från Centret för konstfrämjande.
​​​​​​​
Mer information: Antti Varis, specialmedarbetare, tfn 029 533 0195.