Hyppää sisältöön

Työryhmä koostaa selvitystä kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutuksista

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2023 11.07
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on koota tietoa kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutuksista sekä laatia ehdotukset tarvittaviksi politiikkalinjauksiksi. Työryhmän toimikausi päättyy 15.3.2023.

Työryhmän tehtävänä on koota olemassa olevan tutkimus- ja muun tiedon pohjalta kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutukset ja laatia niiden perusteella analyysi, laatia kokonaisvaltainen nykytilan kuvaus kulttuurin ja liikunnan toimialoista osana hyvinvointipolitiikkaa sekä työnjaosta valtion, kuntien, hyvinvointialueiden, elinkeinoelämän, kansalaisyhteiskunnan ja muun järjestötoiminnan kesken.

Lisäksi työryhmän tulee koota useampijäsenisten eduskuntapuolueiden näkemykset hyvinvoinnin edistämisestä työryhmän tehtäväalalla, laatia ehdotukset tarvittavista kehittämistoimista sekä mahdollisista muutoksista ohjaus- ja rahoitusjärjestelmiin sekä laatia ehdotukset tarvittaviksi politiikka- ja muiksi linjauksiksi.

Yksi selvityksen tärkeimmistä tavoitteista on kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutusten esittämisen lisäksi terävöittää kulttuurin ja liikunnan roolia hyvinvointipolitiikassa ja -palveluissa hyvinvointialueiden toiminnassa. Terävöittämistä tarvitaan myös kuntien toiminnassa.

Kulttuurihyvinvoinnin ja liikuntaneuvonnan rakenteelliselle onnistumiselle on keskeistä, että kunnissa ja hyvinvointialueilla on nimetty vastuuhenkilöt, kulttuurihyvinvointi ja liikuntaneuvonta on kirjattu hyvinvointisuunnitelmiin -ja kertomuksiin ja tehtäväkokonaisuudet on huomioitu talousarvioissa.

Työryhmän puheenjohtajana toimii vanhempi asiantuntija Antti Kivelä ja muita jäseniä ovat vanhempi asiantuntija Jouni Backman ja vanhempi asiantuntija Liisa Hyssälä, Työryhmän asiantuntijasihteereinä toimivat kulttuuriasiainneuvos Laura Norppa ja ylitarkastaja Sari Virta opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä erityisasiantuntija Johanna Vuolasto Taiteen edistämiskeskuksesta.

Lisätietoja: erityisavustaja Antti Varis, p. 029 533 0195