Hoppa till innehåll

Arbetsgrupp utreder den administrativa autonomins tillstånd i universiteten

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 26.6.2020 15.00 | Publicerad på svenska 30.6.2020 kl. 14.24
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bedöma autonomins tillstånd i universitet med olika typer av administration samt autonomins förhållande till kraven i grundlagen. Bedömningen är ett av målen i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering.

Ordförande för arbetsgruppen är juris doktor, doktor i statsvetenskap Pekka Hallberg. Medlemmar är förvaltningsdoktor Teuvo Pohjolainen, dekan Pia Letto-Vanamo, professor Maija S. Peltola och professor Jussi Kivistö.

Förutom autonomins tillstånd ska arbetsgruppen också bedöma om grunderna för det automatiska medlemskapet i en studentkår är godtagbara och proportionerliga med tanke på den föreningsfrihet som garanteras i grundlagen. Enligt ett utlåtande av grundlagsutskottet måste saken utredas.

Dessutom har arbetsgruppen till uppgift att bedöma om det finns behov att precisera universitetslagen när det gäller valet av ordförande för stiftelseuniversitets gemensamma kollegiala förvaltningsorgan.  Bedömningsuppdraget bygger på ett beslut av riksdagens biträdande justitieombudsman.

Vid arbetet med utredningen ska man tillämpa inkluderande arbetsmetoder. Arbetsgruppen kommer att höra studerande, arbetstagare, grundare av stiftelseuniversitet och universitets företrädare för ledning och förvaltning samt olika intressegrupper. Utredningsrapporten lämnas till ministeriet före den 28 februari 2021.

Som stöd för utredningen utses en separat uppföljningsgrupp med representanter från Professorsförbundet, Forskarförbundet, Universitetens och forskningssektorns personalförbund, Undervisningssektorns Fackorganisation, Finlands studentkårers förbund, Bildningsarbetsgivarna och Finlands universitetsrektorers råd UNIFI.

Mer information:

Kanslichef Anita Lehikoinen, tfn 0295 330 182
Undervisningsråd Ulla Mäkeläinen, tfn 0295 330 223