Hoppa till innehåll

Arbetet med kulturarvsstrategin inleds

miljöministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2021 9.39
Nyhet

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering utarbetas en kulturarvsstrategi. Beredningen av strategin styrs och följs upp av en styrgrupp som består av centrala intressentgrupper. För beredningen ansvarar en arbetsgrupp som är gemensam för undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet, Museiverket och Finlands Hembygdsförbund.

Styrgruppens förslag ska bli klart våren 2022 och utifrån det utarbetas statsrådets principbeslut om en kulturarvsstrategi som sträcker sig fram till 2030. Avsikten är att strategin ska beredas i samarbete med aktörer inom kulturarvsbranschen. Strategiarbetet omfattar alla delområden inom kulturarvet och identifierar mångfalden i det. Som stöd för strategiarbetet utarbetas en separat bakgrundsutredning.

I kulturarvsstrategin förstås kulturarvet som en positiv egenskap som förenar alla i byggandet av en hållbar framtid. Målet är att identifiera mångfalden och möjligheterna inom kulturarvet, och att hitta teman och helheter som förenar samhällets alla delområden. Genom integrering genomförs grundlagens bestämmelse enligt vilken var och en bär ansvar för kulturarvet. 

Strategin genomför också den Europeiska kulturagendan (European agenda for culture), som Europeiska kommissionen godkände 2018 och där medlemsländerna uppmanas att utarbeta egna nationella strategier på kulturarvets område. Målet är också dels att fortsätta och utnyttja åtgärderna och resultaten i den kulturmiljöstrategi som upphörde 2020. 

Styrgruppen har till uppgift att svara för utarbetandet av kulturarvsstrategin, dra upp riktlinjer för de centrala principerna och sakhelheterna i strategin samt att styra arbetsgruppens beredningsarbete. Ordförande för styrgruppen är överdirektör Riitta Kaivosoja från undervisnings- och kulturministeriet.

Arbetsgruppen har till uppgift att bereda ett strategiförslag för styrgruppens godkännande, svara för kommunikationen om projektet och svara för genomförandet och samordningen av samarbetet med intressentgrupperna.

Styrgruppens och arbetsgruppens mandatperiod är 15.3.2021–28.2.2022.

Mer information: kulturrådet Mirva Mattila ([email protected]), 0295 330 269

Information om projektet i statsrådets projektportal

Mer om temat: