Hyppää sisältöön

Kulttuuriperintöstrategiatyö käynnistyy

opetus- ja kulttuuriministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2021 9.39
Uutinen

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti laaditaan kulttuuriperintöstrategia. Strategian valmistelua linjaa ja seuraa keskeisistä sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä ja valmistelusta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön, ympäristöministeriön, Museoviraston ja Suomen Kotiseutuliiton yhteinen työryhmä.

Ohjausryhmän ehdotuksen on tarkoitus valmistua keväällä 2022 ja sen pohjalta laaditaan vuoteen 2030 ulottuva valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriperintöstrategiaksi. Strategia on tarkoitus valmistella yhteistyössä kulttuuriperintöalan toimijoiden kanssa. Strategiatyö kattaa kaikki kulttuuriperinnön osa-alueet ja tunnistaa sen monimuotoisuuden. Strategiatyön tueksi laaditaan erillinen taustaselvitys.

Kulttuuriperintöstrategiassa kulttuuriperintö ymmärretään kaikkia yhdistävänä, positiivisena ominaisuutena kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Tavoitteena on tunnistaa kulttuuriperinnön monimuotoisuus ja mahdollisuudet, ja löytää yhteiskunnan kaikkia osa-alueita yhdistävät teemat ja kokonaisuudet. Valtavirtaistamalla toteuttaisiin perustuslain kirjausta, jonka mukaan vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. 

Strategia toteuttaa myös Euroopan komission 2018 hyväksymää Eurooppalaista kulttuuriagendaa (European agenda for culture), jossa jäsenmaita kehotetaan laatimaan omia kansallisia strategioitaan kulttuuriperinnön saralla. Tavoitteena on myös osaltaan jatkaa ja hyödyntää vuonna 2020 päättyneen kulttuuriympäristöstrategian toimenpiteitä ja tuloksia. 

Ohjausryhmän tehtävänä on vastata kulttuuriperintöstrategian laatimisesta, tehdä linjaukset strategian keskeisistä periaatteista ja asiakokonaisuuksista sekä ohjata työryhmän valmistelutyötä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Työryhmän tehtävänä on valmistella strategiaehdotus ohjausryhmän hyväksyttäväksi, vastata hankkeen viestinnästä ja vastata sidosryhmäyhteistyön toteuttamisesta ja koordinoinnista.

Ohjausryhmän ja työryhmän toimikausi on 15.3.2021–28.2.2022.

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Mirva Mattila ([email protected]), 0295 330 269

Ohjausryhmän ja työryhmän kokoonpanot Hankeikkunassa. 

Aiheeseen liittyvää