Hoppa till innehåll

Arbetet med genomförandeplanen för kulturarvsstrategin inleds

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.11.2023 11.33
Nyhet

Statsrådet fattade den 23 februari 2023 ett principbeslut om kulturarvsstrategin 2023–2030. Undervisnings- och kulturministeriet har börjat bereda en genomförandeplan för målhelheterna och åtgärderna i kulturarvsstrategin. I planen konkretiseras och prioriteras åtgärdernas tidsplan och genomförandesätt, vem som ansvarar för åtgärderna och vilka resurser som fördelas till dem.

Arbetet inleds med workshoppar enligt strategins fyra temahelheter. Syftet med workshopparna är att ta fram material till stöd för arbetet med genomförandeplanen. Workshopparna är öppna för alla och ordnas på webben den 11 och 15 december.

Du kan också delta i arbetet genom att svara på en enkät om kulturarvsstrategin. Anmälan till workshopparna och enkäten är öppna till och med den 29 november.

Workshopparna hålls på finska, men enkäten och anmälningsblanketten kan också besvaras på svenska. The online workshops will be facilitated in Finnish, but you can also answer the inquiry and registration form in English.

Den information som fås genom workshopparna och enkäten utnyttjas vid utarbetandet av genomförandeplanen. Samtidigt kommer man överens om hur planen ska uppdateras och följas upp. Genomförandeplanen bereds under 2024.

Mer information finns i undervisnings- och kulturministeriets evenemangskalender (på finska).

Mer om ämnet

Statsrådets principbeslut om kulturarvsstrategin (UKM nyhet 23.2.2023)
Kulturarvsstrategin (UKM)