Hyppää sisältöön

Kulttuuriperintöstrategian toimeenpanosuunnitelmatyö alkaa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2023 11.33
Uutinen

Valtioneuvosto antoi 23.2.2023 periaatepäätöksen kulttuuriperintöstrategiasta 2023−2030. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt kulttuuriperintöstrategian tavoitekokonaisuuksia ja toimenpidelinjauksia koskevan toimeenpanosuunnitelman valmistelun. Toimeenpanosuunnitelmassa konkretisoidaan ja priorisoidaan toimenpiteiden aikataulu, toteutustapa, vastuutahot ja resursointi.

Työ alkaa strategian neljän teeman mukaisilla vaikuttamistyöpajoilla, joiden tarkoituksena on tuottaa aineistoa toimeenpanosuunnitelman työstämisen tueksi. Kaikille avoimet työpajat järjestetään verkossa 11. ja 15. joulukuuta.

Työpajojen lisäksi voit myös osallistua vastaamalla kulttuuriperintöstrategiaa koskevaan kyselyyn. Ilmoittautumis- ja kyselylomake on avoinna 29.11. saakka.

Online workshopparna faciliteras på finska, men enkät- och anmälningsblanketten kan också besvaras på svenska.

The online workshops will be facilitated in Finnish, but you can also answer the inquiry and registration form in English.

Työpajojen ja taustakyselyn kautta saatua tietoa hyödynnetään toimeenpanosuunnitelman laatimisessa. Samalla sovitaan suunnitelman päivittämisestä ja seurannasta. Toimeenpanosuunnitelman valmistelu tapahtuu vuoden 2024 aikana.

Lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenterissa.

Aiheeseen liittyvää

Valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriperintöstrategiaksi (OKM uutinen 23.2.2023)
Kulttuuriperintöstrategia Hankeikkunassa