Hoppa till innehåll

Ansökningar och redogörelser om uppgiften som museum med regionalt ansvar

Avustus

Alla museer i statsandelssystemet får från och med början av 2023 ansöka om uppgiften som museum med regionalt ansvar.

Inlämningstiden för ansökningarna börjar den 23 december 2021 och upphör den 10 februari 2022.

Tidsfristen gäller också redogörelser och planer för uppgiften som museum med regionalt ansvar för de nuvarande museerna med regionalt ansvar. 

De museer med regionalt ansvar som utsetts från början av 2020 ska inom tidsfristen lämna in en redogörelse till undervisnings- och kulturministeriet för åren 2020–2022 om hur den regionala planen har verkställts och om uppfyllandet av förutsättningarna för museer med regionalt ansvar. Till ministeriet ska dessutom inlämnas en plan för den regionala verksamheten och tjänsterna för åren 2023–2026.

Ytterligare information

Kulturråd Päivi Salonen, [email protected], tfn 02953 30281