Hoppa till innehåll

Ansökan om understöd för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet inleds

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2022 13.23
Nyhet

Syftet med understödet är att stödja kommunerna i ordnandet av hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen. Skoleleverna erbjuds hobbyer enligt deras önskemål i samband med skoldagen. Ansökningstiden inleds den 15 februari 2022 och avslutas den 22 mars 2022. Ansökan görs i regionalförvaltningsverkets e-tjänst.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet går ut på att kommunen i samarbete med olika lokala, regionala och nationella hobbyaktörer planerar och ordnar hobbyverksamhet i samband med skoldagen. Hobbyer inom kultur, idrott, vetenskap och andra områden kan ordnas i skolor eller på andra platser beroende på hobbyns innehåll.

Målgruppen är eleverna i grundundervisningens årskurser 1–9. Ansökan gäller verksamheten under läsåret 2022–2023. Hobbyaktiviteterna ska inledas senast i september och pågå fram till maj.

Hobbyerna väljs till varje skola på basis av den information som fåtts vid hörandet av skolans elever. Kommunerna kan utnyttja resultaten från undervisnings- och kulturministeriets Elevenkät 2020 eller anordna ett eget motsvarande hörande. Det väsentliga är att varje skola får möjlighet att ordna sådana hobbyer som eleverna har önskat.

Mer information i utlysningen

Se även

Regionförvaltningens e-tjänst

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Undervisnings- och kulturministeriets Elevenkät på finska

Nyheten uppdaterat 11.2.2020 kl. 12.00: Målgruppen är endast elever i årskurserna 1–9 i den grundläggande utbildningen. I nyheten uppgavs tidigare att målgruppen också är eleverna i tilläggsundervisningen.