Hyppää sisältöön

Specialunderstöd till kommunerna för att genomföra Finlandsmodellen för hobbyverksamhet

Avustus

Understödet ska stödja hobbyverksamhet som genomförs enligt Finlandsmodellen i samband med skoldagen.

Syftet är att göra det möjligt för varje barn och ung person att ha en avgiftsfri hobby som de tycker om i samband med skoldagen. I Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kombineras hörande av barn och unga om deras hobbyönskemål, samordning av befintlig god praxis och befintliga arbetssätt samt samarbete mellan skolan och hobbyaktörerna.  Målgruppen är eleverna i årskurserna 1–9 inom den grundläggande utbildningen.

Ansökningstiden börjar 24.1.2023 och går ut 28.2.2023 kl. 16.15.

Avsikten är att fatta besluten senast 30.4.2023.

Cirka 17 miljon euro står till förfogande för understöden.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: statsunderstödslagen (688/2001) och ungdomslagen (1285/2016).

Bibliotek Forskning Idrott Kultur Unga Utbildning

Ytterligare information

Regionförvaltningsverket i Södra Finland/ansvarsområdet för undervisning och kultur 

Jukka Moilanen, planerare,  tfn 0295 016 686, [email protected]
Marko Ojala, överinspektör, tfn 0295 016 175, [email protected]
Mari Puhakka, överinspektör, tfn 0295 016 560, [email protected] 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland/ansvarsområdet för undervisning och kultur
Virpi Launonen, överinspektör för biblioteksväsendet, tfn 0295 016 845, [email protected]
Laura Oksanen, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 150, [email protected]
Tapio Niskanen, överinspektör för idrottsväsendet, tfn 0295 016 336, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Lappland/ansvarsområdet för undervisning och kultur 
Kai-Matti Joona, överinspektör för idrottsväsendet, tfn 0295 017 396, [email protected]
Susanna Lammassaari, inspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 383, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland/ansvarsområdet för undervisning och kultur 
Elli-Noora Rinne, planerare, tfn 0295 018 085, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland/ansvarsområdet för undervisning och kultur
Simo Luukkainen, överinspektör, tfn 0295 018 824, [email protected]
Emilia Piitulainen, planerare, tfn 0295 018 848, [email protected]

Regionförvaltningsverket i Norra Finland/ansvarsområdet för undervisning och kultur 
Ulla Silventoinen, överinspektör för idrottsväsendet, tfn 0295 017 663, [email protected]
Tapio Taskinen, planerare, tfn 0295 017 589, [email protected]