Hoppa till innehåll

Ansökan om strukturstöd för kulturen och de kreativa branscherna pågår som bäst

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2022 13.45
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat ansökan om strukturstöd för kulturbranschen och de kreativa branscherna. Genom strukturstödet främjas utveckling och digitalisering av tjänster, produktionsmodeller och verksamhetsformer inom kulturen och de kreativa branscherna. Ansökningstiden går ut den 31 augusti 2022.

Strukturstödet för kulturen och de kreativa branscherna förverkligar de allmänna målen i programmet för hållbar tillväxt i Finland, i synnerhet målen i pelare tre att främja innovativ och forskningsbaserad förnyelse, återhämtning och hållbar tillväxt inom de branscher som drabbats hårdast av krisen, dvs. turismen, den kreativa ekonomin och evenemangsbranschen.

Strukturstödet för kulturen och de kreativa branscherna ingår i Finlands återhämtnings- och resiliensplan, som är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. I linje med Finlands program för hållbar tillväxt är målet med strukturstödet att bidra till arbetet med att öka antalet arbetsplatser inom de kreativa branscherna och att betydligt öka branschernas nuvarande andel av BNP på 3,5 procent fram till 2026.

Med hjälp av strukturstödet kan företag, sammanslutningar och andra aktörer inom kulturbranschen och de kreativa branscherna anpassa sig till coronapandemins konsekvenser och olika svårförutsägbara omständigheter samt förnya och internationalisera tjänsterna och produktions-, distributions- och samarbetsstrukturerna inom branscherna.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda högst 13,72 miljoner euro för strukturstöden. Finansiering beviljas till projekt som har en betydande genomslagskraft.

Strukturstöd kan sökas av företag och sammanslutningar med rättsförmåga inom konst- och kultursektorn samt kommuner och samkommuner.

Ansökningskliniker på sommaren

Under sommaren ordnar ministeriet ansökningskliniker där man går igenom den pågående ansökan och hur ansökan går till, ger närmare information om innehållet i ansökan och svarar på frågor som gäller ansökan. Ansökningsklinikerna ordnas via Teams. Tidsplanen för ansökningsklinikerna finns i ministeriets evenemangskalender.

Utlysning: Strukturstöd för förnyelse av kulturbranschen och kreativa branscher

Mer information:

  • Elina Mäkelä, sakkunnig, tfn 029 5330 329
  • Kimmo Aulake, konsultativ tjänsteman, tfn 029 5330 067
  • Sanna Käyhkö, sakkunnig, tfn 029 5330 111
  • Minna Karvonen, direktör, tfn 029 5330 142
  • Tapani Sainio, kulturråd, tfn 029 5330 336

Finansieras av Europeiska unionen - NextGenerationEU.