Hoppa till innehåll

Ansökan om strukturstöd för förnyelse av kulturbranschen och de kreativa branscherna har öppnat

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2023 14.05
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har öppnat ansökan om strukturstöd för förnyelse av kulturbranschen och de kreativa branscherna. Ansökningsomgången är den fjärde i ordningen och samtidigt den sista. Strukturstöd kan sökas till ett belopp av sammanlagt cirka tre miljoner euro.

Understödet är avsett för projekt som utvecklar innovativa tjänster samt produktionsmodeller och verksamhetsformer inom konst och kultur. Strukturstöd kan sökas av sammanslutningar inom konst- och kultursektorn samt av kommuner och samkommuner.

Ansökningstiden går ut den 31 januari 2024. Avsikten är att besluten fattas före utgången av maj 2024. De projekt som får understöd kan genomföras fram till sommaren 2025.

Syftet med strukturstödet är att hjälpa aktörerna inom branschen att utveckla nya tjänster samt produktions- och verksamhetsmodeller som branschen kan dra nytta av i dagens snabbt föränderliga omvärld. Att främja den digitala omställningen är ett av de viktigaste målen för strukturstödet. Syftet är dessutom att stärka internationaliseringen inom kultursektorn och de kreativa branscherna.

Sökkliniker på kommande

Ministeriet ordnar i december och januari två sökkliniker där man går igenom den pågående ansökan och hur ansökan går till, berättar närmare om målen för ansökan och svarar på frågor som gäller ansökan. Sökklinikerna ordnas via Teams. Klinikernas tidpunkter finns i ministeriets evenemangskalender.

Utlysning: Strukturstöd för förnyelse av kulturbranschen och kreativa branscher.

Mer information:
Elina Mäkelä, sakkunnig, tfn 029 5330 329
Sanna Käyhkö, sakkunnig, tfn 029 5330 111

Finansieras av Europeiska unionen -logo.