Hoppa till innehåll

Ansökan om rätt till statsandel för performativ konst från år 2025

Avustus

Alla enheter för performativ konst som strävar efter att omfattas av statsandelssystemet från och med 2025 ska lämna in en ansökan om rätt till statsandel via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst. OBS! Denna ansökan gäller inte verksamhetsenheter som tills vidare har godkänts som berättigade till statsandel.

Ansökningstiden börjar den 9 januari 2024 och löper ut den 13 februari 2024 kl. 16.15.

I det nya systemet kan ansökan om att omfattas av statsandel göras endast vart tredje år. Nästa ansökningsomgång ordnas år 2027 och gäller rätt till statsandel från år 2028.

Kultur

Ytterligare information

Kulturråd Katri Santtila,  [email protected], 02953 30285

Kulturråd Mari Karikoski,  [email protected], 02953 30209