Hoppa till innehåll

Allmänna understöd för verksamheten vid riksomfattande sammanslutningar inom konst och kultur år 2022

Avustus

Med understödet stärks förutsättningarna för kulturpolitiskt betydande verksamhet hos riksomfattande sammanslutningar inom konst och kultur.

Understöd kan beviljas till riksomfattande eller på annat sätt kulturpolitiskt viktiga:

  • organisationer inom konst och kultur
  • sammanslutningar eller stiftelser som producerar konst- och kulturtjänster
  • sammanslutningar eller stiftelser som dels främjar utövandet av konst och kultur, dels konst- och kulturfostran

Understödet beviljas som ett allmänt understöd och det är avsett för sökandens årliga verksamhet. Understödet kan också beviljas som riktat allmänt understöd, för någon särskilt bestämd del av verksamheten. Den sökande ska ha rättskapacitet. Understöd beviljas inte privatpersoner, firmor, kommuner, samkommuner eller läroanstalter.

Ansökningstiden börjar tisdagen 5.10.2021 och slutar tisdagen 9.11.2021 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd, om riksdagen beviljar anslag för detta ändamål i statsbudgeten för 2022.

På grund av att avkastningen av penningspel minskar är det anslag som står till förfogande för understöden mindre än 2021.

Avsikten är att fatta besluten senast i februari 2022.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Bibliotek Kultur

Ytterligare information

Filmkultur och audiovisuell kultur: Laura Mäkelä, tfn 02953 30222
Scenkonst (scenkonst, cirkuskonst och dans): Katri Santtila, tfn 02953 30285
Bibliotek: Leena Aaltonen, tfn 02953 30344
Litteratur: Minna Karvonen, tfn 02953 30142
Musik: Mari Karikoski, tfn 02953 30209
Kulturarvet: Päivi Salonen, tfn 02953 30281
Visuell konst (bildkonst, fotokonst, seriekonst och illustrationskonst samt mediekonst), arkitektur och formgivning: Petra Havu, tfn 02953 30185
Övriga samfund inom kultursektorn: Tiina Eerikäinen, tfn 02953 30081, Hanna Koskimies, tfn 02953 30048 Maija Lummepuro, tfn 02953 30198, Anne Mattero, 02953 30206 och Petra Havu 02953 30185

e-postadresser: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.