Hoppa till innehåll

Allmänna understöd för verksamheten vid riksomfattande sammanslutningar inom konst och kultur år 2023

Avustus

Med understödet stärks förutsättningarna för kulturpolitiskt betydande verksamhet hos riksomfattande sammanslutningar inom konst och kultur.

Understöd kan beviljas till riksomfattande eller på annat sätt kulturpolitiskt viktiga:

  • organisationer inom konst och kultur
  • sammanslutningar eller stiftelser som producerar konst- och kulturtjänster
  • sammanslutningar eller stiftelser som dels främjar utövandet av konst och kultur, dels konst- och kulturfostran.

Understödet beviljas som ett allmänt understöd och det är avsett för sökandens årliga verksamhet. Understödet kan också beviljas som riktat allmänt understöd, för någon särskilt bestämd del av verksamheten. Den sökande ska ha rättskapacitet. Understöd beviljas inte privatpersoner, firmor, kommuner, samkommuner eller läroanstalter.

Ansökningstiden börjar onsdagen 5.10.2022 och slutar onsdagen 9.11.2022 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd, om riksdagen beviljar anslag för detta ändamål i statsbudgeten för 2023.

Avsikten är att fatta besluten senast i februari 2023.

På understöden tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Bibliotek Kultur

Ytterligare information

Filmkultur och audiovisuell kultur: Silja Hakulinen, tfn 02953 30202
Scenkonst (scenkonst, cirkuskonst och dans): Katri Santtila, tfn 02953 30285
Bibliotek: Leena Aaltonen, tfn 02953 30344
Litteratur: Silja Hakulinen, tfn 02953 30202
Musik: Laura Norppa, tfn 02953 30050
Kulturarvet: Mirva Mattila, tfn 02953 30269
Konstundervisning: Hanna Koskimies, tfn 02953 30048
Visuell konst (bildkonst, fotokonst, seriekonst och illustrationskonst samt mediekonst), arkitektur och formgivning: Mari Karikoski, tfn 02953 30209
Övriga samfund inom kultursektorn: Maija Lummepuro, tfn 02953 30198, Päivi Salonen, tfn 02953 30281, Sanna Käyhkö, tfn 02953 30111 och Mari Karikoski, tfn 02953 30209

e-postadresser: [email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd
.