Hyppää sisältöön

Yleisavustukset taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toimintaan vuodelle 2022

Avustus

Avustuksella vahvistetaan taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen kulttuuripoliittisesti merkittävän toiminnan edellytyksiä.

Avustusta voidaan myöntää valtakunnallisille tai muulla tavoin kulttuuripoliittisesti merkittäville:

  • taiteen ja kulttuurin alan järjestöille
  • taide- ja kulttuuripalveluja tuottaville yhteisöille tai säätiöille
  • kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä taide- ja kulttuurikasvatusta edistäville yhteisöille tai säätiöille.

Avustus myönnetään yleisavustuksena, ja se on tarkoitettu hakijan vuotuiseen toimintaan. Avustus voidaan myös myöntää kohdennettuna yleisavustuksena, johonkin erikseen määrättyyn toiminnan osaan. Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille, toiminimille eikä kunnille, kuntayhtymille tai oppilaitoksille.


Hakuaika alkaa tiistaina 5.10.2021 ja päättyy tiistaina 9.11.2021 klo 16:15.


Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustuksia, jos eduskunta myöntää tähän tarkoitukseen määrärahat valtion vuoden 2022 talousarvioon. 

Rahapelituottojen vähenemisen vuoksi avustuksiin käytettävissä oleva määräraha on pienempi kuin vuonna 2021. 

Päätökset pyritään tekemään viimeistään helmikuussa 2022.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Kirjastot Kulttuuri

Lisätietoja

Elokuva- ja audiovisuaalinen kulttuuri: Laura Mäkelä, puh.02953 30222
Esittävä taide (näyttämö-, sirkus- ja tanssitaide): Katri Santtila, puh. 02953 30285
Kirjastot: Leena Aaltonen, puh. 02953 30344
Kirjallisuus: Minna Karvonen, puh. 02953 30142
Musiikki: Mari Karikoski, puh. 02953 30209
Kulttuuriperintö: Päivi Salonen, puh. 02953 30281
Taiteen opetus: Hanna Koskimies, puh. 02953 30048
Visuaaliset taiteet (kuva-, valokuva-, sarjakuva- ja kuvitustaide ja mediataide) sekä arkkitehtuuri ja muotoilu: Petra Havu, puh. 02953 30185
Muut kulttuuritoimialan yhteisöt: Tiina Eerikäinen, puh. 02953 30081, Maija Lummepuro, puh. 02953 30198, Anne Mattero, 02953 30206 ja Petra Havu 02953 30185

sähköpostiosoitteet: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.