Hyppää sisältöön

Yleisavustukset taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen toimintaan vuodelle 2024

Avustus

Avustuksella vahvistetaan taiteen ja kulttuurin valtakunnallisten yhteisöjen kulttuuripoliittisesti merkittävän toiminnan edellytyksiä. Yhteisöillä tarkoitetaan tässä haussa oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä. 

Avustusta voidaan myöntää valtakunnallisille tai muulla tavoin kulttuuripoliittisesti merkittäville

  • taiteen ja kulttuurin alan yhteisöille 
  • taide- ja kulttuuripalveluja tuottaville yhteisöille 
  • taide- ja kulttuurikasvatusta edistäville yhteisöille.

Avustus myönnetään yleisavustuksena, ja se on tarkoitettu hakijan vuotuiseen toimintaan. Jos tuki kohdistuu vain tiettyyn toiminnan osa-alueeseen, avustus myönnetään kohdennettuna yleisavustuksena. Tällöin hakemukseen tulee sisältyä tämän osa-alueen toimintasuunnitelma ja talousarvio, ja kirjanpidossa toiminnalla tulee olla erillinen kustannuspaikka. Selvitykseen liitettävällä kustannuspaikkaraportilla todennetaan, että avustus on käytetty kyseiseen toiminnan osa-alueeseen.

Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille, toiminimille eikä kunnille, kuntayhtymille tai oppilaitoksille. 

Katso opetus- ja kulttuuriministeriön, Taiteen edistämiskeskuksen ja Museoviraston uudistettu työnjako taide- ja kulttuurialan yhteisöjä koskevassa valtionavustustoiminnassa Uudistettu työnjako taide- ja kulttuurialan yhteisöjä koskevassa valtionavustustoiminnassa - OKM - Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hakuaika alkaa 25.10.2023 ja päättyy 23.11.2023 klo 16.15.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustuksia, jos eduskunta myöntää tähän tarkoitukseen määrärahat valtion vuoden 2024 talousarviossa. Päätökset pyritään tekemään viimeistään helmikuussa 2024.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

  • Valtionavustuslaki (688/2001)
  • Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986)
  • Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014)
Kirjastot Kulttuuri

Lisätietoja

Elokuva- ja audiovisuaalinen kulttuuri: Silja Hakulinen, puh. 02953 30202
Esittävä taide (näyttämö-, sirkus- ja tanssitaide): Katri Santtila, puh. 02953 30285
Kirjastot: Leena Aaltonen, puh. 02953 30344
Kirjallisuus: Silja Hakulinen, puh. 02953 30202
Musiikki: Mari Karikoski, puh. 02953 30209
Kulttuuriperintö: Mirva Mattila, puh. 02953 30269
Taiteen opetus: Hanna Koskimies, puh. 02953 30048
Visuaaliset taiteet (kuva-, valokuva-, sarjakuva- ja kuvitustaide ja mediataide): Mari Karikoski, puh. 02953 30209
Arkkitehtuuri: Emma Harju, puh. 02953 30134
Muotoilu: Mari Karikoski, puh. 02953 30209
Muut kulttuuritoimialan yhteisöt: Minna Karvonen, puh. 02953 30142

sähköpostiosoitteet: [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: 
[email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.