Hoppa till innehåll

Allmänna understöd för verksamheten inom riksomfattande organisationer på ungdomsområdet 2024

Avustus

Understödet är ämnat för verksamheten inom riksomfattande organisationer på ungdomsområdet för 2024. Organisationer på ungdomsområdet kan vara
1. ungdomsorganisationer 
2. organisationer som bedriver ungdomsarbete 
3. serviceorganisationer på ungdomsområdet.

Understöd kan beviljas en sådan organisation på ungdomsområdet som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt som berättigad till statsbidrag. Rätt till statsbidrag ska sökas separat. Bestämmelser om den finns i ungdomslagen (1285/2016) och i statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017). 
Undervisnings- och kulturministeriet för en uppdaterad förteckning över de organisationer på ungdomsområdet som är berättigade till statsbidrag på sin webbplats: https://okm.fi/sv/ungdomsorganisatione

Ansökningstiden börjar den 11 september 2023 kl. 10 och slutar den 16 oktober 2023 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt högst 18 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att besluten fattas före utgången av februari 2024. Alla sökande meddelas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas ungdomslagen, statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik och statsunderstödslagen (688/2001).

Unga

Ytterligare information

Mikko Cortés Téllez, specialplanerare, tfn 0295 330 080, [email protected]
Emma Taipale, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 330 196, [email protected]
Ella Kumpulainen, generalsekreterare, tfn 0295 330 294, [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: 
[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: https://okm.fi/sv/understod