Hoppa till innehåll

Abrahamsson, Ollila, Westerholm och Junell blir undervisningsminister Henrikssons specialmedarbetare

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 11.7.2023 9.32
Nyhet
Från vänster: Anna Abrahamsson, Alexander Junell, Laura Ollila ja Anita Westerholm

Undervisningsminister Anna-Maja Henriksson har utsett Anna Abrahamsson, Laura Ollila, Anita Westerholm och Alexander Junell till sina specialmedarbetare.

Politices magister Anna Abrahamsson utsågs till specialmedarbetare för undervisningsministern och för SFP:s ministergrupp. Abrahamsson har tidigare arbetat bland annat som specialmedarbetare för minister Thomas Blomqvist, som konsult och som politisk sakkunnig för ALDE-partiet i Bryssel. Hon har också arbetat som medarbetare i Europaparlamentet och i riksdagen.

Politices magister Laura Ollila har tidigare arbetat som bland annat specialmedarbetare för minister Thomas Blomqvist, som riksdagsassistent, som politiskt sakkunnig vid Svenska folkpartiets partikansli och som projektchef inom den privata sektorn.

Juridikstuderande Anita Westerholm är stadsstyrelsens ordförande i Raseborg och ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Westerholm har tidigare arbetat som bland annat specialmedarbetare för minister Anna-Maja Henriksson och som riksdagsassistent för Thomas Blomqvist.

Rättsnotarie Alexander Junell har tidigare arbetat som riksdagsassistent för minister Henriksson och inom den privata sektorn bland annat på en advokatbyrå och ett börsbolag. 

Ytterligare information: 
-specialmedarbetare Anna Abrahamsson, tfn 0295 330 245
-specialmedarbetare Laura Ollila tfn. 0295 330 130
-specialmedarbetare Anita Westerholm tfn 0295 330 085
-specialmedarbetare Alexander Junell tfn 0295 330 055


 

Allmänbildande utbildning Anna-Maja Henriksson Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning