Hoppa till innehåll

3 miljoner euro för utveckling av elevhandledningen inom den grundläggande utbildningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2021 12.42 | Publicerad på svenska 17.3.2021 kl. 12.45
Pressmeddelande

Undervisningsminister Jussi Saramo har beviljat 22 anordnare av grundläggande utbildning sammanlagt 3 000 000 euro för utveckling av elevhandledningen inom den grundläggande utbildningen. Understöd har beviljats för samverkan i regionala utvecklingsnätverk som består av minst fyra utbildningsanordnare. Sammanlagt 96 utbildningsanordnare deltar i samarbetsprojekten. Understödet gäller åren 2021-2022.

Syftet med understödet är att uppmuntra kommunerna att samarbeta kring utvecklingen av elevhandledningen inom den grundläggande utbildningen. Understödet används också för att planera lokala förfaranden beträffande och genomförandet av den intensifierade personliga elevhandledning som ska tas i bruk från den 1 augusti 2021 i anslutning till utvidgningen av läroplikten.

- I fortsättningen är samhället förpliktigat att hjälpa varje ung person att hitta en studieplats på andra stadiet som lämpar sig just för honom eller henne. Elevhandledningen inom den grundläggande utbildningen har en absolut central roll i genomförandet av utvidgningen av läroplikten. Med understödet stöder vi det lokala samarbetet och den inbördes samordningen mellan utbildningsanordnarna i syfte att utveckla elevhandledningen, säger undervisningsminister Jussi Saramo.

Understödet ingår i genomförandet av det mer omfattande Programmet för utveckling av studiehandledningen. Utvecklingsprogrammets mål är bl.a. att stöda, utveckla och stärka genomförandet, verksamhetssätten, samarbetet och systematiken samt kontinuiteten från grundskolan till andra stadiet när det gäller studiehandledningen, utveckla verksamhetssätt för att säkerställa individuell handledning som är anpassad till varje elevs behov samt stärka jämlikheten i utbildningen genom att ge alla elever insyn i möjligheterna vad gäller arbetslivet och fortsatta studier.

Undervisnings- och kulturministeriet kommer att ordna möjligheter till samarbete och nätverkande för dem som genomför projekten via utvecklingsprogrammet.

Mer information:

  • Undervisningsrådet Minna Polvinen, tfn 0295 330262 
  • Undervisningsrådet Erja Vitikka, tfn 0295 330058
  • Projektsekreterare Aili Tervonen, tfn 0295 330216