Hoppa till innehåll

3,5 miljoner euro för sjukhusundervisning för läsåret 2022–2023

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2022 15.31 | Publicerad på svenska 16.6.2022 kl. 10.54
Pressmeddelande

Undervisningsminister Li Andersson har beviljat 3 499 876 euro till de kommuner där sjukhusen är belägna och som är skyldiga att ordna sjukhusundervisning. Med understödet anställs fler sjukhuslärare åren 2022–2023.

Genom att anställa sjukhuslärare ökar man den konsultativa sjukhusundervisningen, vilket innebär att man stärker kompetensen hos lärare inom den allmänna undervisningen när det gäller att möta elever som behöver krävande stöd. 

De lärare som anställs ska öka kompetensen i närskolorna, etablera förebyggande och tidigt stöd i skolornas verksamhetskultur, stärka det mångprofessionella arbetet och strukturerna för elever som behöver krävande stöd och således stödja inklusion.

Målet är att varje enhet för sjukhusundervisning, oberoende av storlek, erbjuder konsultativ sjukhusundervisning för att stärka den regionala jämlikheten.

- Det behövs kunnande och stöd inom sjukhusundervisningen för att elevernas behov av krävande stöd ska kunna tillgodoses så väl som möjligt, även i närskolorna. Med understödet anställer vi fler lärare för denna viktiga uppgift, säger minister Li Andersson.

Syftet med understödet är också att dela med sig av goda verksamhetsmodeller. Dessutom stöder man nätverkandet mellan olika enheter för sjukhusundervisning för att utveckla den konsultativa verksamheten.

Beviljade understöd

Mer information:
●    Erja Vitikka, undervisningsråd, tfn 0295 330 058
●    Aili Tervonen, projektsekreterare, tfn 0295 330 216
 

Allmänbildande utbildning Li Andersson Utbildning