Hyppää sisältöön

3,5 miljoonaa euroa sairaalaopetukseen lukuvuodelle 2022-2023

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2022 15.31
Tiedote

Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt 3 499 876 euroa sairaalaopetuksen järjestämiseen velvoitetuille sairaaloiden sijaintikunnille. Avustuksella lisätään sairaalaopettajien palkkaamista vuosina 2022-2023.

Sairaalaopettajia palkkaamalla lisätään konsultatiivista sairaalaopetusta, jolla tarkoitetaan yleisopetuksen opettajien osaamisen vahvistamista vaativaa tukea tarvitsevien oppilaiden kohtaamisessa.

Palkattavien opettajien tehtävänä on lähikoulujen osaamisen vahvistaminen, ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen juurruttaminen koulujen toimintakulttuuriin, vaativaa tukea tarvitsevien oppilaiden monialaisen työn ja rakenteiden vahvistaminen ja siten inkluusion toteutumisen tukeminen.
Tavoitteena on, että jokainen sairaalaopetusyksikkö tarjoaisi yksikön koosta riippumatta konsultatiivista sairaalaopetusta alueellisen tasa-arvon vahvistamiseksi.

- Sairaalaopetuksen osaamista ja tukea tarvitaan, jotta oppilaiden vaativan tuen tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin myös lähikouluissa. Tällä avustuksella palkkaamme lisää opettajia tähän tärkeään tehtävään, ministeri Li Andersson sanoo.

Avustuksen tavoitteena on myös hyvien toimintamallien jakaminen. Lisäksi tuetaan eri sairaalaopetusyksiköiden verkostoitumista konsultatiivisen toiminnan kehittämiseksi.

Myönnetyt avustukset

Lisätietoja:
•    Opetusneuvos Erja Vitikka p. 0295 330 058
•    Projektisihteeri Aili Tervonen p. 0295 330 216
 

Koulutus Li Andersson Yleissivistävä koulutus