Hoppa till innehåll

15 miljoonaa strategiarahoitusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 24.6.2021 12.00
Tiedote
Nuori opiskelee ammatillisessa koulutuksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 15 miljoonaa euroa strategiarahoitusta ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. Strategiarahaa sai 85 koulutuksen järjestäjää. Tänä vuonna suurin osa rahoituksesta myönnettiin koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantamiseen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Strategiarahoituksella toteutetaan osaltaan Oikeus Osata - ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa.

- Ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen on keskeisimpiä koulutusta koskevia tavoitteitamme. Tämä edellyttää pitkäjänteistä kehittämistyötä, jota haluamme strategiarahoituksella tukea, sanoo opetusministeri Jussi Saramo.

Opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen myönnettiin yhteensä 2,8 miljoonaa euroa 41 koulutuksen järjestäjälle. Rahoituksella tuetaan kehittämistoimenpiteitä, joiden avulla vahvistetaan ja tuetaan erityisesti niiden opiskelijoiden ammatillisen osaamisen ja perustaitojen kehittymistä, jotka kuuluvat aliedustettuihin ryhmiin ja joilla on vaikeuksia suoriutua opinnoistaan. Tavoitteena on, että jokaiselle opiskelijalle tarjotaan hänen tarvitsemansa opetus, ohjaus ja muu tuki siten, että keskeyttäminen vähenee ja oppimistulokset paranevat etenkin aiemmin heikommin suoriutuneiden osalta. Rahoituksella kehitetään myös tukitoimia oppivelvollisuuden suorittamiseen sekä tuetaan uuden tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen käyttöönottoa.

Oppimisympäristöjen kehittämistä tuetaan noin 3,8 miljoonalla eurolla, joka jakautuu 41 koulutuksen järjestäjälle. Strategiarahoitusta myönnettiin esimerkiksi koulutuksen järjestäjien oppimisympäristöjen ja tilaratkaisujen strategiseen kehittämiseen, jolla tuetaan yksilöllisten opintopolkujen toteuttamista sekä digitaalisten oppimisratkaisujen hyödyntämistä. 

Koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantamista tuetaan noin 4,7 miljoonaa eurolla, joka jakautuu 63 koulutuksen järjestäjälle. Strategiarahoituksella kehitetään koulutuksen järjestäjien toimintatapoja, kyvykkyyttä ja työkaluja tiedon parempaan tuottamiseen ja hyödyntämiseen toiminnanohjauksen ja päätöksenteon tukena. Tavoitteena on parantaa käytettävissä olevan tiedon laatua ja tiedontuotannon luotettavuutta.

Koulutuksen järjestäjien yhdistymisiä tuetaan vajaalla miljoonalla eurolla, joka jakautuu kolmelle koulutuksen järjestäjälle. Kirkkopalvelut ry saa tukea vuoden 2021 alussa toteutettuun yhdistymiseen. Kouvolan kaupunki ja Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr puolestaan saavat tukea 1.1.2022 voimaantulevaan fuusioon valmistautumiseen.

Ammattitaitokilpailujen järjestämiseen myönnettiin strategiarahoitusta yhteensä noin kolme miljoonaa euroa kolmelle eri koulutuksen järjestäjälle. Strategiarahoituksella tuetaan Taitaja 2022 -kilpailun päätapahtuman, TaitajaPLUS -kilpailun, Taitaja Mästare -kilpailun sekä SAKUStars-kilpailun järjestämistä.

Lisätietoja: 

  • ylijohtaja Petri Lempinen, puh. 02953 30180
  • opetusneuvos Tiina Polo, puh. 02953 30022

Taulukko strategiarahoituksen saajista (pdf)

Ammatillinen koulutus Jussi Saramo Koulutus