Hoppa till innehåll

15 miljoner euro i strategifinansiering för utveckling av yrkesutbildningen

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 24.6.2021 12.00 | Publicerad på svenska 28.6.2021 kl. 14.00
Pressmeddelande
Nuori opiskelee ammatillisessa koulutuksessa.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat 15 miljoner euro i strategifinansiering för utveckling av yrkesutbildningen. 85 utbildningsanordnare fick strategifinansiering. I år beviljades största delen av finansieringen för att förbättra anordnarnas kunskapskompetens och för att utveckla inlärningsmiljöerna.

Strategifinansieringen bidrar till genomförandet av utvecklingsprogrammet Rätt att kunna som stärker kvaliteten och jämlikheten i yrkesutbildningen.

- Att förbättra kvaliteten på undervisningen och handledningen inom yrkesutbildningen är ett av våra viktigaste mål som gäller utbildningen. Detta förutsätter långsiktigt utvecklingsarbete som vi vill stödja med strategifinansiering, säger undervisningsminister Jussi Saramo.

För att förbättra kvaliteten på undervisningen och handledningen beviljades 41 utbildningsanordnare sammanlagt 2,8 miljoner euro. Genom finansieringen stöds utvecklingsåtgärder som stärker och stöder utvecklingen av yrkeskompetensen och de grundläggande färdigheterna i synnerhet hos de studerande som hör till underrepresenterade grupper och som har svårt att klara av sina studier. Målet är att varje studerande erbjuds den undervisning, den handledning och det stöd som han eller hon behöver så att allt färre avbryter sina studier och att inlärningsresultaten förbättras särskilt i fråga om dem som tidigare har klarat sig sämre. Med finansieringen utvecklas också stödåtgärder för fullgörandet av läroplikten samt stöds ibruktagandet av en ny utbildning som handleder för examensutbildning.

Utveckling av inlärningsmiljöer stöds med ca 3,8 miljoner euro, som fördelas mellan 41 utbildningsanordnare. Strategifinansiering beviljades till exempel för strategisk utveckling av utbildningsanordnarnas inlärningsmiljöer och lokallösningar, genom vilken man stöder genomförandet av individuella studievägar och utnyttjandet av digitala inlärningslösningar.

Förbättring av utbildningsanordnarnas kunskapskompetens stöds med cirka 4,7 miljoner euro, som fördelas mellan 63 utbildningsanordnare. Genom strategifinansieringen utvecklas utbildningsanordnarnas verksamhetssätt, förmåga och verktyg för bättre produktion och användning av information som stöd för verksamhetsstyrningen och beslutsfattandet. Målet är att förbättra kvaliteten på den tillgängliga informationen och informationsproduktionens tillförlitlighet.

Sammanslagning av utbildningsanordnare stöds med närmare en miljon euro, som fördelas mellan tre utbildningsanordnare. Kirkkopalvelut ry får stöd för den sammanslagning som genomfördes i början av 2021. Kouvola stad och Kouvolan Aikuiskoulutusäätiö sr får stöd för förberedelserna inför den fusion som träder i kraft 1.1.2022.

Tre utbildningsanordnare beviljades totalt cirka 3 miljoner euro i strategifinansiering för att ordna yrkesskicklighetstävlingar. Genom strategifinansieringen stöds ordnandet av Mästare 2022-tävlingens huvudevenemang, MästarePLUS-tävlingen, Taitaja Mästare-tävlingen och SAKUStars-tävlingen.

Mer information:
överdirektör Petri Lempinen, tfn 02953 30180
undervisningsrådet Tiina Polo, tfn 02953 30022

Tabell över mottagare av strategifinansiering (pdf, på finska)