Hoppa till innehåll

Sysselsättningsfondens uppgifter ska utvecklas - utredarna har utnämnts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2020 15.05
Pressmeddelande

Sysselsättningsfondens uppgifter ska utvecklas så att de i större utsträckning än för närvarande stöder vuxnas kompetensutveckling och upprätthållande av arbetsförmågan.  

Sysselsättningsmålet i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering förutsätter att tiden i arbetslivet förlängs i början, i mitten och i slutet. De möjligheter som förändringar skapar kan tas till vara genom att främja kunnande, förnyelse, införande av ny teknik och spridning av nya idéer. 
 
De flesta yrken kräver en allt större kompetens. I arbetslivet behövs ett nytt slags samspel mellan utbildning och kontinuerligt lärande.

Utredarna har till uppgift att bedöma hur Sysselsättningsfondens nuvarande uppgifter, stödformer och tjänster för arbetsgivare och individen stöder det kontinuerliga lärandet och arbetsförmågan med tanke på arbetsgivarens, individens och samhällets behov.  

Utredarna ska också bedöma om Sysselsättningsfondens uppgifter behöver ändras och hur de i så fall kan ändras så att verksamheten bättre stöder kontinuerligt lärande och deltagande i kortare utbildningar både under arbetskarriären och vid uppsägningar. 

Målet är också att utveckla vuxenutbildningsstödet så att understödet kan riktas med beaktande av förändringarna i arbetslivet. Utredarna ska dessutom bedöma behovet av ändringar i lagstiftningen. 

Social- och hälsovårdsministeriet har utnämnt Tapio Huttula och Riikka-Maria Yli-Suomu till utredare för tiden 1.1.2021 – 31.5.2021. 

En uppföljningsgrupp stöder utredarnas arbete

Som stöd för utredarnas arbete tillsätts det en uppföljningsgrupp, med en ordförande och en sekreterare från social- och hälsovårdsministeriet. Till uppföljningsgruppen bjuds också in medlemmar på framställning av Finlands näringsliv rf, Kommunala arbetsmarknadsverket, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf, STTK rf, Akava ry, Sysselsättningsfonden, undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet och finansministeriet samt en medlem på framställning av ett forskningsinstitut som väljs genom ett separat beslut.  

Ytterligare information: 

Juho Orjala, ministerns specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163424