Hyppää sisältöön

Työllisyysrahaston tehtävien kehittäminen - selvityshenkilöt asetettu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2020 15.05
Tiedote

Työllisyysrahaston tehtäviä halutaan kehittää tukemaan nykyistä laajemmin aikuisten osaamisen kehittämistä ja työkyvyn ylläpitämistä. 

Pääministeri Marinin hallituksen hallitusohjelman mukainen työllisyysastetavoite edellyttää, että työuria pidennetään alusta, keskeltä ja lopusta. Muutoksen mahdollisuuksia on tuettava edistämällä osaamista, uusiutumista, uuden teknologian käyttöönottoa ja uusien ideoiden leviämistä. 
 
Useimmat ammatit vaativat entistä korkeampaa osaamista. Työelämässä tarvitaan koulutuksen ja jatkuvan oppimisen uudenlaista yhteispeliä.

Selvityshenkilöiden tehtävänä on arvioida miten Työllisyysrahaston nykyiset tehtävät, tukimuodot ja palvelut työnantajille ja yksilöille tukevat jatkuvaa oppimista ja työkyvyn ylläpitämistä työnantajan, yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. 

Tehtävänä on myös arvioida tarvetta ja tapoja muuttaa Työllisyysrahaston tehtäviä siten, että toiminta tukisi nykyistä paremmin jatkuvaa oppimista ja lyhytkestoiseen koulutukseen osallistumista sekä työuran aikana, että irtisanomistilanteissa.

Tarkoituksena on myös edistää aikuiskoulutustuen kohdentumista työelämän muutosten edellyttämällä tavalla. Lisäksi tehtävänä on arvioida lainsäädännön muutostarpeita.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut selvityshenkilöiksi Tapio Huttulan ja Riikka-Maria Yli-Suomun ajalle 1.1.2021 – 31.5.2021.

Seurantaryhmä selvityshenkilöiden tueksi

Selvityshenkilöiden työn tueksi asetetaan seurantaryhmä, jonka puheenjohtaja ja sihteeri nimetään sosiaali- ja terveysministeriöstä. Lisäksi seurantaryhmään pyydetään yksi jäsen Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, kunnallisen työmarkkinalaitoksen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n, STTK ry:n, Akava ry:n, Työllisyysrahaston, opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön esityksistä sekä yksi jäsen erikseen päätettävän tutkimuslaitoksen esityksestä. 

Lisätietoja: 

sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Juho Orjala, STM, p. 0295163424