Hoppa till innehåll

Kommittén för social trygghet publicerade sin mellanrapport

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2023 14.00
Pressmeddelande

Mellanrapporten från kommittén för social trygghet publicerades torsdagen den 16 mars 2023. Den innehåller 31 förslag till kommande regeringar när det gäller reformen av den sociala tryggheten samt riktlinjer för arbetet under kommitténs andra period.

I de första avsnitten av mellanrapporten beskrivs målen för reformen, reformprocessen, problemen med systemet för social trygghet, strukturen på systemet för social trygghet och de rättsliga och ekonomiska ramvillkoren för reformen. I avsnitt 4 behandlas resultaten av utredningen om alternativa modeller för den sociala tryggheten.

Avsnitten 5 och 6 i mellanrapporten innehåller kommitténs 31 förslag till kommande regeringar när det gäller reformen av den sociala tryggheten samt riktlinjerna för arbetet under kommitténs andra period.

Förslagen gäller bland annat barns och familjers sociala trygghet, förmåner vid arbetsoförmåga, utkomstskydd för arbetslösa, studier och kompetensutveckling, stöd för boende, utkomststöd, förmånsprocesser och servicestigar, genomförande av den sociala tryggheten och digitalisering. Kommittén föreslår för nästa regering att de orsaksbaserade grundskyddsförmånerna ska förenhetligas och sammanslås med beaktande av förtjänstskyddet.

Som bilaga till mellanrapporten finns två kommittémedlemmars avvikande meningar och utlåtanden av permanenta sakkunniga.

Kommittén för social trygghet godkände mellanrapporten om arbetet under den första perioden vid sitt möte den 30 januari 2023.

Mellanrapporten publiceras på svenska på social- och hälsovårdsministeriets webbplats den 24 mars 2023.

Remissbehandlingen av mellanrapporten inleds den 24 mars 2023.

Kommittén för social trygghet fortsätter sitt arbete under nästa valperiod

Den 19 mars 2020 tillsatte statsrådet en parlamentarisk kommitté för social trygghet med uppgiften att bereda en reform av den sociala tryggheten under två riksdagsperioder. Målet för kommittéarbetet är att utveckla den sociala tryggheten både strukturellt och funktionellt i ett långtidsperspektiv. Kommittén tillsätts på nytt genom beslut av statsrådet under nästa riksdagsperiod. Kommitténs mandatperiod fortsätter i enlighet med den kommande regeringens beslut.

Ytterligare information

Pasi Moisio, ordförande för kommittén för social trygghet, forskningsprofessor, tfn 0295 247 228, [email protected]
Liisa Siika-aho, andra vice ordförande för kommittén för social trygghet, avdelningschef, tfn 0295 163 085, [email protected]
Essi Rentola, tredje vice ordförande för kommittén för social trygghet, direktör, tfn 0295 163 155, [email protected]
Anne Työrinoja, kommunikationsexpert, tfn 0295 163 615, [email protected]