Hoppa till innehåll

12 miljoner euro kan sökas för att utveckla lärarnas kunnande

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.3.2018 9.00
Pressmeddelande
Foto: Liisa Takala / UKM

Nu kan högskolor som erbjuder lärarutbildning ansöka om undervisnings- och kulturministeriets understöd på 12 miljoner euro för att utveckla lärarutbildningen. Grund-, introduktions- och den kompletterande utbildningen förnyas, samtidigt som man understöder en gemensam verksamhetskultur

Syftet med finansieringen är att främja utvecklandet av småbarnspedagogiken samt att stöda gymnasiereformen och gymnasielärarnas pedagogiska kunnande. I ansökan betonas också utveckling av småbarnspedagogik, reformen av gymnasieutbildningen, lednings- och utvecklingskompetens, lärarnas bedömningskompetens, utveckling av språkundervisningen och språklärarutbildningen, utveckling av utbildningen för lärare med invandrarbakgrund samt lärarutbildning som stöder utvecklingen av det fria bildningsarbetet och övrig vuxenutbildning.  

- Finlands styrka är att vi har världens bästa lärare. Vår lärarutbildning uppskattas och beundras över hela världen. Lärarutbildningen och varje lärares möjlighet att lära sig något nytt, också under sin yrkeskarriär, spelar en viktig roll i utbildningsreformen som är på gång inom alla utbildningsnivåer, säger undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen.

Ansökan som öppnas nu är en fortsättning på verkställandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen. Lärarutbildningsforumet drog i utvecklingsprogrammet upp riktlinjer för den finländska lärarutbildningen och för utvecklandet av lärarnas kunnande. Undervisningsminister Grahn-Laasonen beviljade 2017 totalt 15 miljoner euro i understöd för utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen. Totalt 20 projekt beviljades understöd. Lärarutbildningsforumet är en del av regeringens spetsprojekt för att förnya grundskolan.

Före verkställandet av utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen hade man inte riktat särskilda resurser till utvecklandet av den grundläggande lärarutbildningen på flera år. Man efterlyser introduktions- och kompletterande utbildning som i högre grad grundar sig på forskning, nya sätt att tänka och samarbete mellan utbildningsanordnarna och högskolorna. Meningen är att grund-, introduktions- och den kompletterande utbildningen ska närma sig varandra och bilda en helhet som stöder lärarens kunnande under hela yrkeskarriären.

Ansökningstiden går ut den 20 april 2018.

 Mer information:
- undervisningsråd Armi Mikkola, tfn 0295 3 30214
- projektchef Sanna Vahtivuori-Hänninen, tfn 0295 3 30134
- projektchef Pauliina Kupila, tfn 0295 3 30280
- ministerns specialmedarbetare Daniel Sazonov (intervjuförfrågningar), tfn 044 253 4444

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Spetsprojekt Utbildning Yrkesutbildning