Hoppa till innehåll

11,6 miljoner euro kan sökas för att stärka den generellt inriktade elevhälsan

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.9.2022 10.22 | Publicerad på svenska 15.9.2022 kl. 10.24
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statsunderstöd till ett belopp av 11,6 miljoner euro för åtgärder som stärker den generellt inriktade elevhälsan. Understödet är avsett för 2023 och gäller förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasier och yrkesläroanstalter. Ansökningstiden går ut den 20 oktober 2022.

Med generellt inriktad elevhälsa avses skolans eller läroanstaltens verksamhetskultur och åtgärder som främjar de studerandes lärande, hälsa, välbefinnande, växelverkan och delaktighet samt en sund, trygg och tillgänglig studiemiljö.

Statens specialunderstöd kan användas för att utveckla den generellt inriktade elevhälsan och det förebyggande arbetet samt för att stödja elevernas och de studerandes psykiska hälsa. Med understödet kan man anställa personal med kompetens i synnerhet inom psykisk hälsa och välbefinnande som stöd för lärare och undervisningsgrupper.

Understödet kan också användas för att utveckla verksamhetsmodeller och metoder för den generellt inriktade elevhälsan.

- För att kunna lära sig behöver eleven eller den studerande må bra både psykiskt, fysiskt och socialt. En känsla av samhörighet är också viktig med tanke på studieframgången. Med understödet stöds den generellt inriktade elevhälsan för att stärka dessa aspekter, säger undervisningsminister Li Andersson.

Mer information:

Jari Rutanen, specialsakkunnig, [email protected], tfn 0295 330 011
Merja Mannerkoski, specialsakkunnig, tfn 0295 330 325 (förskoleundervisning och grundläggande utbildning)
Anne Ekroth, undervisningsråd, tfn 0295 330 104 (gymnasieutbildning och yrkesutbildning)