Hoppa till innehåll

Statligt specialunderstöd för åtgärder som stärker och utvecklar den generellt inriktade elevhälsan för år 2023

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för åtgärder som stärker och utvecklar den generellt inriktade elevhälsan för år 2023. Statligt specialunderstöd beviljas anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning och gymnasie- och yrkesutbildning samt huvudmän för läroanstalter inom fritt bildningsarbete som anordnar utbildning för läropliktiga. Beloppet av det specialunderstöd som beviljas under undervisnings- och kulturministeriets moment 29.10.30 uppgår till sammanlagt högst 11,6 miljoner euro.

Det statliga specialunderstödet beviljas efter ansökan och är avsett att användas år 2023.

Ansökningstiden börjar den 15 september 2022 och går ut den 31 oktober 2022 kl. 16.15.

Avsikten är att beslut ska fattas i november 2022.

OBS! Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat förlänga ansökningstiden för understödet för att alla eventuella sökande ska ha en rimlig tid att ansöka om understödet. Den nya ansökningstiden går ut den 31 oktober 2022.

Utbildning

Ytterligare information

•  Jari Rutanen, specialsakkunnig, tfn 0295 330 011

•  Merja Mannerkoski, specialsakkunnig, tfn 0295 330 325 (förskoleundervisning och grundläggande utbildning)

•  Anne Ekroth, undervisningsråd, tfn 0295 330 104 (gymnasier och yrkesutbildning)

E-postadresserna är i formatet [email protected]

Tekniskt stöd i ansökningsprocessen:

E-tjänsten för statsunderstöd och anvisningar

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected]  

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.