Linjaukset ja kehittäminen


Kuva: OKM/Elvi RistaAmmatillista koulutusta kehitetään voimassa olevan hallitusohjelman mukaisesti.

Tälle sivulle on koottu keskeisimmät ammatillista koulutusta ja sen kehittämistä ohjaavat linjaukset ja strategiat sekä tietoja  kehittämishankkeista.

 

 

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Oikeus osata -kehittämisohjelma varmistaa, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat vankan ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot työtä, elämää ja elinikäistä oppimista varten.

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuus laajennetaan jatkumaan 18 vuoteen.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä ja uudistamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Sillä vastataan mm. uudelleen- ja täydennyskoulutustarpeisiin.

Jatkuvan oppimisen edistäminen

Aiempia hankkeita

Parasta-kehittämishankkeet

Kehittämistoiminnan ytimen muodostaa Parasta kehittämistä -kokonaisuus, joka koostuu neljästä laajasta verkostohankkeesta. Kehittämishankkeet toimivat vuosina 2017-2019.

Parasta kehittämistä -hankkeen neljä kokonaisuutta ja niiden vastuutahot ovat 1 osaaminen (Gradia), 2 palvelu (Keuda), 3 digiohjaus (Gradia) ja 4 digituki (OSAO)

Parasta-hankkeiden viestintäkanavat ja -materiaalit

Hankkeiden yhteyshenkilöt:

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosessimalli

Ammatillisen koulutuksen webinaari Parasta-kehittämisohjelmien tuotoksista 2019

Muut kehittämishankkeet

Parasta-hankkeiden lisäksi on käynnissä muita mm. henkilökohtaistamista, oppimisympäristöjen monipuolistamista, avoimia oppimateriaaleja ja johtamista kehittäviä hankkeita.

Lisätietoja

Petri Lempinen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja 0295330180