Linjaukset ja kehittäminen

Kuva: OKM/Elvi RistaAmmatillista koulutusta kehitetään hallitusohjelman mukaisesti. Tälle sivulle on koottu keskeisimpiä ammatillista koulutusta ja sen kehittämistä ohjaavia linjauksia sekä tietoja kehittämishankkeista.

 

 

Ammatillisen koulutuksen rahoituksen ja toiminnan ohjauksen uudistaminen

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee vuosina 2023-24 valmistellaan hallituksen esitykset ammatillisen koulutuksen rahoituksen ja toiminnan ohjauksen uudistamisesta hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti. Samalla valmistellaan muita hallitusohjelman edellyttämät säädösmuutokset kuten tilauskoulutuksen laajentaminen. 

Oppimisen tuen vahvistaminen

Hallituksen tavoitteena on, että jokainen opiskelija suorittaa toisen asteen tutkinnon Hallituskauden aikana edelleen vahvistetaan oppimisen tukea ja selkeytetään tuen ketjua varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi tukea ja ohjausta vahvistetaan ja yhtenäistetään ammatillisessa koulutuksessa ja lukiokoulutuksessa. Tällä hetkellä lainsäädäntö, tukijärjestelmä ja tuen muodot sekä käsitteet eroavat eri koulutusasteilla ja -muodoissa. 

Ammatillisessa koulutuksessa sekä tutkintoon valmentavassa koulutuksessa (TUVA) on oikeus saada erityistä tai vaativaa erityistä tukea opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tekemän arvioinnin mukaan tuki toteutuu keskimääräisesti hyvin, mutta koulutuksen järjestäjien välillä on suurta vaihtelua. 

Oppimisen tuen yhtenäistämiseksi toisella asteella on asetettu kehittämisryhmä. Kehittämistä tuetaan myös ohjelmalla, jossa yhteensä 25 miljoonaa euroa on suunnattu oppimisen tuen kehittämiseen lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa. Vuodesta 2025 alkaen sekä lukiokoulutuksen että ammatillisen koulutuksen rahoitukseen lisätään 10 miljoonaa euroa oppimisen tuen lisätehtävistä aiheutuviin kustannuksiin.

Selvitys tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen toimivuudesta

OKM kilpailuttaa selvityksen tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) toimivuudesta. Tulokset valmistuvat kevään 2024 aikana ja niiden perusteella arvioidaan tarve lainsäädännön kehittämiselle. Samassa yhteydessä valmistellaan teknisiä muutosesityksiä oppivelvollisuuslainsäädäntöön.

Tutkintokoulutuksen valmentava koulutus otettiin käyttöön 1.8.2018 osana oppivelvollisuusuudistusta. Koulutus palvelee perusopetuksen päättäviä ja koulutuksen ulkopuolella olevia nuoria aikuisia ml. maahanmuuttajat.

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus ja hallitusohjelma

OKM kohdistaa vuosina 2023-24 ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti koulutuksen johtamisen kehittämiseen, vieraskielisten ja englanninkielisten koulutusten kehittäminen sekä koulutuksen järjestäjien digitalisaatiokyvykkyyden vahvistamiseen.
Linkitys strategiarahasivulle

Ammatillisten tutkintojen kehittäminen 

Ammatillisten tutkintojen kehittämistyöryhmän (TUTKE 4) raportti luovutetaan opetusministeri Henrikssonille ja julkaistaan 16.11.2023. Työryhmän väliraportti on julkaistu maaliskuussa 2023. Työryhmä  on valmistellut esityksiä mm. ammatillisten tutkintojen joustavuuden, pienten osaamiskokonaisuuksien sekä vihreän siirtymän ja digitalisaation edellyttämien taitojen kehittämiseksi.

Lisätietoja

Petri Lempinen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja Puhelin:0295330180   Sähköpostiosoite: