Linjaukset ja kehittäminen


Kuva: OKM/Elvi RistaAmmatillista koulutusta kehitetään voimassa olevan hallitusohjelman mukaisesti.

Tälle sivulle on koottu keskeisimmät ammatillista koulutusta ja sen kehittämistä ohjaavat linjaukset ja strategiat sekä tietoja  kehittämishankkeista.

 

 

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen

Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valinnanmahdollisuuksia sekä koulutuksen järjestämistapaa, ohjausta ja rahoitusta kehitetään.

Laadukas toisen asteen koulutus

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Oikeus osata -kehittämisohjelma varmistaa, että kaikki ammatillisessa koulutuksessa opiskelevat saavat ammattiosaamisen ja hyvät perustaidot.

Oikeus osata -kehittämisohjelma

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuus laajennetaan jatkumaan 18 vuoteen.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä ja uudistamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Sillä vastataan mm. uudelleen- ja täydennyskoulutustarpeisiin.

Jatkuvan oppimisen edistäminen

Aiempia hankkeita

Parasta-kehittämishankkeet

Kehittämistoiminnan ytimen muodostaa Parasta kehittämistä -kokonaisuus, joka koostuu neljästä laajasta verkostohankkeesta. Kehittämishankkeet toimivat vuosina 2017-2019.

Parasta kehittämistä -hankkeen neljä kokonaisuutta ja niiden vastuutahot ovat 1 osaaminen (Gradia), 2 palvelu (Keuda), 3 digiohjaus (Gradia) ja 4 digituki (OSAO)

Parasta-hankkeiden viestintäkanavat ja -materiaalit

Hankkeiden yhteyshenkilöt:

Työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosessimalli

Muut kehittämishankkeet

Parasta-hankkeiden lisäksi on käynnissä muita mm. henkilökohtaistamista, oppimisympäristöjen monipuolistamista, avoimia oppimateriaaleja ja johtamista kehittäviä hankkeita.

Lisätietoja

Petri Lempinen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja 0295330180