Linjaukset ja kehittäminen

Kuva: OKM/Elvi RistaAmmatillista koulutusta kehitetään  hallitusohjelman mukaisesti. Tälle sivulle on koottu keskeisimmät ammatillista koulutusta ja sen kehittämistä ohjaavat linjaukset ja strategiat sekä tietoja  kehittämishankkeista.

 

 

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Oppivelvollisuus laajennetaan jatkumaan 18 vuoteen.

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Jatkuva oppiminen

Jatkuva oppiminen

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä ja uudistamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Sillä vastataan mm. uudelleen- ja täydennyskoulutustarpeisiin.

Jatkuvan oppimisen edistäminen

Lisätietoja

Petri Lempinen, ylijohtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja 0295330180