Visuaaliset taiteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa visuaalisten taiteiden edistämiseen liittyvän lainsäädännön ja valtion talousarvioon sisältyvien määrärahojen valmistelusta. Asiantuntijaelimenä toimii Taiteen edistämiskeskus, taideneuvosto ja valtion visuaalisten taiteiden toimikunta ja audiovisuaalinen taidetoimikunta.

Visuaalisiin taiteisiin sisältyvät maalaustaide, kuvanveisto, grafiikka, valokuva-, media- ja sarjakuvataide, taidekäsityö, performanssi ja paikkasidonnaiset taiteet. Ohjelma on vuodelta 2009.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee myös prosenttiperiaatteen edistämistyötä, jonka tavoitteena on lisätä taiteen käyttöä osana rakentamista.

Kuvataide, valokuvataide, sarjakuva ja mediataide

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee visuaalisten taiteiden valtakunnallisia yhteisöjä myöntämällä harkinnanvaraisia valtionavustuksia kulttuuripoliittisesti merkittävään toimintaan.

Kuvataidetta tuetaan myös myöntämällä valtionosuutta tai harkinnanvaraista valtionavustusta taidemuseoille ja valokuvataiteen museoille. Kansallisgallerian yhteydessä toimii valtion taideteostoimikunta, joka hankkii taideteoksia valtion omistamiin ja käyttämiin rakennuksiin.

Apurahoista taiteilija-, kohde- ja liikkuvuus-apurahat jakaa Taiteen edistämiskeskus ja ns. näyttöapurahat sen yhteydessä toimiva näyttöapurahalautakunta. 

Visuaalisten taiteiden alalla asiantuntijaelimenä toimivat valtion visuaalisten taiteiden toimikunta ja audiovisuaalinen taidetoimikunta.
 
Frame on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa ja näkyvyyttä, tukea kansainvälistä toimintaa sekä edistää yhteistyötä. Frame toimii nykytaiteen tiedotuskeskuksena, jakaa apurahoja nykytaiteen kansainvälistymiseen sekä tilaa ja tuottaa Venetsian taidebiennaalin Suomen näyttelyn. Säätiön toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja