Tekijänoikeus

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee tekijänoikeuteen liittyvät lakiehdotukset eduskunnan päätettäväksi ja neuvottelee alan kansainvälisistä sopimuksista.

Ministeriö hyväksyy eri aloja edustavat tekijäoikeusjärjestöt sopimuslisenssijärjestöiksi ja sopii niille annetusta tehtävistä. Ministeriö myös hankkii keskitetysti käyttölupia mm. valtionhallinnolle ja joillekin oppilaitoksille.