Tekijänoikeus

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee tekijänoikeuteen liittyvät lakiehdotukset eduskunnan päätettäväksi ja neuvottelee alan kansainvälisistä sopimuksista.

Ministeriö hyväksyy eri aloja edustavat tekijäoikeusjärjestöt sopimuslisenssijärjestöiksi ja sopii niille annetusta tehtävistä. Ministeriö myös hankkii keskitetysti käyttölupia mm. valtionhallinnolle ja joillekin oppilaitoksille.

 • Tekijänoikeusjärjestelmä »

  Taloudelliset oikeudet turvaavat tekijän ansaintamahdollisuuksia ja moraaliset oikeudet tekijän kunniaa.

 • Tekijänoikeusjärjestöt »

  Tekijänoikeus syntyy automaattisesti henkilölle, joka on luonut teoksen. Taloudelliset oikeudet turvaavat tekijän ansaintamahdollisuuksia ja moraaliset oikeudet tekijän kunniaa.

 • Lait, direktiivit ja sopimukset »

  Tekijänoikeuksia säädellään kansallisella lainsäädännöllä, EU:n direktiiveillä ja kansainvälisillä sopimuksilla

 • Rahoitus »

  Budjetissa osoitetaan määrärahoja mm. käyttöoikeuskorvauksiin ja hyvityksiin teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön.

 • Tekijänoikeusneuvosto »

  Tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta ja avustaa ministeriötä tekijänoikeusasioissa

 • Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta »

  Neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeuden kehitystä sekä edistää alan yhteistyötä ja tiedonkulkua.