Yliopistot Suomessa

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimii 13 yliopistoa, joista kaksi on säätiölain mukaisia säätiöitä ja muut julkisoikeudellisia laitoksia. Sotilasalan korkeakoulututkinnot suoritetaan puolustushallinnon alaisessa Maanpuolustuskorkeakoulussa (MPKK).

Yliopistot

Aalto-yliopisto (Aalto-korkeakoulusäätiö)
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT
Oulun yliopisto
Svenska handelshögskolan
Taideyliopisto
Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö)
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi

Sotilasalan korkeakoulututkinnot suoritetaan puolustushallinnon alaisessa Maanpuolustuskorkeakoulussa (MPKK).

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry on yliopistojen yhteistyöorganisaatio, jonka jäseniä ovat kaikki yliopistolaissa mainitut yliopistot (13) sekä Maanpuolustuskorkeakoulu.