Nuorisoasiat

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja -politiikan yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä sen edellytysten luomisesta valtionhallinnossa. Työtä tehdään yhdessä eri toimialojen kanssa.

 

 • Linjaukset ja kehittäminen »

  Nuorisopolitiikan kehittämisestä sovitaan hallitusohjelmassa sekä valtakunnallisessa nuorisotyön ja -politiikan ohjelmassa.

 • Nuorisotyön osa-alueet »

  Nuorisotyöllä pyritään parantamaan nuorten elinoloja ja luomaan edellytyksiä nuorten kansalaistoiminnalle.

 • Lait ja asetukset »

  Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee tai osallistuu eduskunnan päätettäväksi annettavien nuorisoa koskevien lakiehdotuksien valmisteluun.

 • Rahoitus ja avustusjärjestelmä »

  Valtion talousarviosta nuorisomäärärahat ovat noin promille. Ministeriö jakaa rahoituksen pääosin valtionavustuksina ja -osuuksina.

 • EU- ja kv-yhteistyö »

  Kansainvälisen ja EU yhteistyön tavoitteena on kehittää ja tukea kansallista nuorisopolitiikkaa ja -työtä verkottumisella ja hyvien käytäntöjen vaihdolla.