Huippu-urheilu

Kuva: Juha Tuomi / Rodeo

Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää kansainväliseen menestykseen tähtäävää kilpa- ja huippu-urheilua mm. urheilija-apurahoilla ja kehittämällä valmentautumisolosuhteita. Ministeriö ei tue taloudellista voittoa tavoittelevaa ammattilaisurheilua.

Huippu-urheilun kehittämiskeinoja ovat mm.

  • valmennuksen tehostaminen
  • valmentajakoulutus
  • urheilijoiden henkilökohtaiset tuet
  • antidopingtoiminta
  • huippu-urheilun koordinaatio

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii urheilija-apurahojen avulla turvaamaan mahdollisuuden urheilijoiden täysipainoiseen harjoitteluun. Valmennusolosuhteita kehitetään mm. valtakunnallisina huippu-urheilun valmennuskeskuksina toimivissa urheiluopistoissa ja liikuntapaikkarakentamisella. Valmennuksessa hyödynnetään liikuntatieteellistä tutkimusta.

Suomen Olympiakomitea vastaa monista huippu-urheilun asiantuntija-, koordinaatio- ja edunvalvontatehtävistä. Vammaishuippu-urheilun vastaavista tehtävistä vastaa Suomen Paralympiakomitea.  Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU vastaa kilpa- ja huippu-urheilun soveltavasta tutkimus- ja kehitystyöstä sekä tutkimustiedon välityksestä. Antidopingtoimintaa koordinoi ja dopingtestit toteuttaa Suomen Urheilun Eettinen Keskus.

Kansainvälisten arvokisojen järjestäminen

Arvokisojen järjestäminen edellyttää mm. kansainväliset kriteerit täyttäviä suorituspaikkoja, joiden rakentamista ja korjaamista ministeriö voi tukea. Mittavin lähivuosien korjaushanke on Helsingin Olympiastadionin perusparannus, jonka kustannuksista valtio on sitoutunut maksamaan puolet (enintään 104,5 miljoonaa euroa).

Yksi näkyvä osa kansainvälistä huippu-urheilua ovat eri lajien arvokisat sekä lajien Maailman Cup- ja Euro Cup-tapahtumat. Järjestämisen taustalla on monia muitakin vetovoimatekijöitä kuin itse tapahtuman sisältöön liittyvät saavutukset. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että suurtapahtumat voivat tuoda sijaintipaikkakunnilleen näkyvyyttä, vetovoimaa ja matkailutuloja sekä vilkastuttaa elinkeinoelämää. Opetus- ja kulttuuriministeriö on viime vuosina suunnannut taloudellista tukea jälkikäteen maksettavista tappiontakuista tapahtuman toteuttamisen tukemiseen. Tällä on haluttu tukea itse tapahtuman valmisteluja sekä niiden onnistumista.

Tutustu myös

OKM:n urheilija-apurahat

Hannu Tolonen, erityisasiantuntija 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330314