Tutkimuksia ja tilastoja opintotuesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyödyntää valmistelussaan mm. opiskelijoiden toimeentuloon ja elämäntilanteeseen liittyvää kotimaista ja kansainvälistä tutkimus- ja tilastotietoa.

Opintotukeen liittyviä tilastoja:

Opintotukitilastot 

Tilastoon on koottu tietoa mm. opintotuen saajista ja määristä, opintolainan valtiontakauksista ja opintolainoista.  Kela julkaisee opintotukitilastoja kuukausittain, kalenterivuosittain ja lukuvuosittain.

Tilasto koulumatkatuesta

Tilastoon on koottu tietoa mm. koulumatkatuen saajista ja maksetusta tuesta.  

Tilastotietokanta Kelasto 

Kelastossa voi tehdä omiin valintoihin perustuvia raportteja Kelan tilastotiedoista.

Opiskelijoiden elinoloihin liittyviä tutkimuksia:

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön tutkimukset 

Otuksen tutkimusaiheet liittyvät mm. opiskelijoiden taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan, opiskelukykyyn ja opinnoissa etenemiseen.

Eurostudent-tutkimukset

Eurostudent on kansainvälinen tutkimusprojekti, jossa kerätään vertailtavaa tietoa Euroopan korkeakouluopiskelijoiden sosioekonomisesta taustasta ja elinoloista.