Tutkimuksia ja tilastoja opintotuesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö hyödyntää valmistelussaan mm. opiskelijoiden toimeentuloon ja elämäntilanteeseen liittyvää kotimaista ja kansainvälistä tutkimus- ja tilastotietoa.

Opintotukeen liittyviä tilastoja:

Kelan tietotarjotin: opintotukitilastot 

Kelan tietotarjotin-palveluun on koottu tietoa mm. opintotuen saajista ja määristä, opintolainan valtiontakauksista ja opintolainoista. 

Tilastotietokanta Kelasto

Kelastossa voi tehdä omiin valintoihin perustuvia raportteja Kelan tilastotiedoista.

Opiskelijoiden elinoloihin liittyviä tutkimuksia:

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön tutkimukset 

Otuksen tutkimusaiheet liittyvät mm. opiskelijoiden taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan, opiskelukykyyn ja opinnoissa etenemiseen.

Eurostudent-tutkimukset

Eurostudent on kansainvälinen tutkimusprojekti, jossa kerätään vertailtavaa tietoa Euroopan korkeakouluopiskelijoiden sosioekonomisesta taustasta ja elinoloista.