Rahoitus: opintotuki

Opintotuen rahoituksesta päätetään valtion talousarviossa, jossa opintotukimenoihin varattavat määrärahat kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön osuuteen.

Opintotukimenot valtion talousarviossa 2020 ovat noin 618 miljoonaa euroa, josta opintorahamenojen osuus on  noin 448 miljoonaa euroa.

Valtion opintotukimenot koostuvat lisäksi opiskelijoille maksettavista asumislisistä,  korkeakoulututkinnon suorittaneiden opintolainahyvityksistä  sekä opintolainojen valtiontakauksista, koulumatkatuesta sekä korkeakouluopiskelijoiden ateriatuesta aiheutuvista menoista.

Vuonna 2020 opintorahan saajia oli korkeakoulussa  185 027, muissa oppilaitoksissa 124 061 ja ulkomailla 10 451. Asumislisää sai  17 440 opiskelijaa ja koulumatkatukea 56 197 opiskelijaa.

 

 

Muualla verkossa

Opintotuki valtion talousarviossa: tutkibudjettia.fi

Kelan opintotukitilastoihin on koottu tietoa mm. opintotuen saajista ja määristä, opintolainan valtiontakauksista ja opintolainoista.

Lisätietoja

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110