Rahoitus: opintotuki

Opintotuen rahoituksesta päätetään valtion talousarviossa, jossa opintotukimenoihin varattavat määrärahat kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön osuuteen.

Opintotukimenot valtion talousarviossa (2023) ovat noin 791 miljoonaa euroa, josta opintorahamenojen osuus on  noin 478,5 miljoonaa euroa.

Valtion opintotukimenot koostuvat lisäksi opiskelijoille maksettavista asumislisistä, korkeakoulututkinnon suorittaneiden opintolainahyvityksistä  sekä opintolainojen valtiontakauksista, koulumatkatuesta sekä korkeakouluopiskelijoiden ateriatuesta aiheutuvista menoista.

Vuonna 2023 opintorahan saajia oli korkeakoulussa 198 682, muissa oppilaitoksissa 108 655 ja ulkomailla 7 909. Asumislisää sai 15 960 opiskelijaa ja koulumatkatukea 100 569  opiskelijaa.

Muualla verkossa

Opintotuki valtion talousarviossa: tutkibudjettia.fi

Kelan opintotukitilastoihin on koottu tietoa mm. opintotuen saajista ja määristä, opintolainan valtiontakauksista ja opintolainoista.

Lisätietoja

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) Puhelin:0295330110   Sähköpostiosoite: