Rahoitus: opintotuki

Opintotuen rahoituksesta päätetään valtion talousarviossa, jossa opintotukimenoihin varattavat määrärahat kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön osuuteen.

Opintotukimenot valtion talousarviossa (2022) ovat noin 686 miljoonaa euroa, josta opintorahamenojen osuus on  noin 468 miljoonaa euroa.

Valtion opintotukimenot koostuvat lisäksi opiskelijoille maksettavista asumislisistä, korkeakoulututkinnon suorittaneiden opintolainahyvityksistä  sekä opintolainojen valtiontakauksista, koulumatkatuesta sekä korkeakouluopiskelijoiden ateriatuesta aiheutuvista menoista.

Vuonna 2022 opintorahan saajia oli korkeakoulussa noin 196 000, muissa oppilaitoksissa 113 000  ja  ulkomailla 8 700. Asumislisää sai 16 000 opiskelijaa ja koulumatkatukea 83 000 opiskelijaa.

Muualla verkossa

Opintotuki valtion talousarviossa: tutkibudjettia.fi

Kelan opintotukitilastoihin on koottu tietoa mm. opintotuen saajista ja määristä, opintolainan valtiontakauksista ja opintolainoista.

Lisätietoja

Virpi Hiltunen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) Puhelin:0295330110   Sähköpostiosoite: