Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

OKM083:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM083:00/2021

Ärendenummer VN/34059/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 22.11.2021 –

Datum för tillsättande 22.11.2021

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning, läropliktslagen, lagen om nationella studie- och examensregister och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
  • 1

    Under beredning

    Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
  • Överlämnades inte under sessionsperioden

Förslagen till projektet för att utveckla samarbetet mellan utbildningen på andra stadiet och anordnarstrukturen, vilka anknyter till finansieringen av läropliktsutbildningen samt samarbetet i genomförandet av studierna.

Ansvarig ministerUndervisningsminister Andersson

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Ville Heinonen, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 330 105
[email protected]