Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

OKM083:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM083:00/2021

Ärendenummer VN/34059/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 22.11.2021 –

Datum för tillsättande 22.11.2021

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av gymnasielagen, lagen om yrkesutbildning och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  42/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Förslagen till projektet för att utveckla samarbetet mellan utbildningen på andra stadiet och anordnarstrukturen, vilka anknyter till finansieringen av läropliktsutbildningen samt samarbetet i genomförandet av studierna.

Ansvarig ministerOpetusministeri Andersson

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Piritta Sirvio, HALLITUSNEUVOS
tel. +358 295 330 238
[email protected]