Hallituksen esitys lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

OKM083:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM083:00/2021

Asianumerot VN/34059/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 22.11.2021 –

Asettamispäivä 22.11.2021

Lainvalmistelu

HE laeiksi lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, oppivelvollisuuslain, valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
  • 1

    Valmistelussa

    Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
  • Ei annettu istuntokaudella

Toisen asteen koulutuksen yhteistyön ja järjestäjärakenteen kehittämishankkeen ehdotukset, jotka liittyvät oppivelvollisuuskoulutuksen rahoitukseen sekä yhteistyöhön opintojen suorittamisessa.

VastuuministeriOpetusministeri Andersson

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Ville Heinonen, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 330 105
[email protected]