Valtakunnallisten tietovarantojen laajentamista muun kuin säännellyn koulutuksen tiedoilla valmisteleva työryhmä

OKM073:00/2021 Projekt

Työryhmä valmistelee palvelukeskuksen rahoittamien ja ELY-keskusten hankkimien koulutusten tietojen tallentamista valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain mukaisiin tietovarantoihin. Valmisteluryhmän tehtävänä on selvittää ja valmistella tarvittavat lakimuutokset tietojen tallentamiseksi.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM073:00/2021

Ärendenummer VN/16547/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 25.8.2021 – 30.6.2022

Datum för tillsättande

Sammandrag

Työryhmä valmistelee palvelukeskuksen rahoittamien ja ELY-keskusten hankkimien koulutusten tietojen tallentamista valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain mukaisiin tietovarantoihin. Valmisteluryhmän tehtävänä on selvittää ja valmistella tarvittavat lakimuutokset tietojen tallentamiseksi.