Regeringens proposition till riksdagen gällande lag om ändring av lagen om allmänna språkexamina

OKM052:00/2021 Lagstiftningsprojekt

I propositionen föreslås ändring av lagen om allmänna språkexamina så att det till lagen tillförs regler om följder vid bedrägligt beteende och ordningsförseelse. Samtidigt föreslås vissa preciseringar och uppdateringar av lagens bestämmelser om bl. a. examenskommissionen för allmänna språkexamina, examensanordnare och bedömare, examensavgift och ändringssökande.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM052:00/2021

Ärendenummer VN/21671/2021

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.9.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om allmänna språkexamina
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 11.4.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 16/2022
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 42/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  20.10.2022
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 184/2022

I denna proposition föreslås ändring av lagen om allmänna språkexamina så att det till lagen tillförs regler om följder vid bedrägligt beteende och ordningsförseelse.

Ansvarig ministerUndervisningsminister Andersson

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Mål och resultat

Syftet med propositionen är att förbättra det allmänna språkexamenssystemets funktion och harmonisera examensanordnarnas förfaringssätt. Syftet är också att säkerställa en likvärdig behandling av examinanderna i situationer som gäller svikligt förfarande eller brott mot ordning och att värna om deras rättskydd.
Dessutom är syftet att förtydliga lagens bestämmelser om kommissionen för allmänna språkexamina.

Sammandrag

I propositionen föreslås ändring av lagen om allmänna språkexamina så att det till lagen tillförs regler om följder vid bedrägligt beteende och ordningsförseelse. Samtidigt föreslås vissa preciseringar och uppdateringar av lagens bestämmelser om bl. a. examenskommissionen för allmänna språkexamina, examensanordnare och bedömare, examensavgift och ändringssökande.

Utgångspunkter

Det är viktigt att komplettera lagen om allmänna språkexamina. Nuförtiden finns det inte bestämmelser om påföljderna för svikligt förfarande och brott mot ordning i lagen.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.