Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta

OKM052:00/2021 Säädösvalmistelu

Yleisistä kielitutkinnoista annettua lakia muutettaisiin siten, että lakiin lisättäisiin säännökset vilpillisen menettelyn ja järjestyksen rikkomisen seuraamuksista. Lisäksi täsmennettäisiin ja päivitettäisiin lain säännöksiä mm. tutkintotoimikunnasta, tutkinnon järjestäjistä ja arvioijista, tutkintomaksusta ja muutoksenhausta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM052:00/2021

Asianumerot VN/21671/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.9.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 11.4.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 16/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 42/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  20.10.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 184/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisistä kielitutkinnoista annettua lakia siten, että lakiin lisättäisiin säännökset vilpillisen menettelyn ja järjestyksen rikkomisen seuraamuksista.

VastuuministeriOpetusministeri Andersson

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on parantaa yleisten kielitutkintojen tutkintojärjestelmän toimivuutta ja yhdenmukaistaa tutkinnon järjestäjien menettelytapoja. Tavoitteena on turvata tutkinnon suorittajien yhdenvertainen kohtelu vilpillistä menettelyä tai järjestyksen rikkomista koskevissa tilanteissa sekä huolehtia heidän oikeusturvastaan.
Tavoitteena on lisäksi selkeyttää yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikuntaa koskevia säännöksiä.

Tiivistelmä

Yleisistä kielitutkinnoista annettua lakia muutettaisiin siten, että lakiin lisättäisiin säännökset vilpillisen menettelyn ja järjestyksen rikkomisen seuraamuksista. Lisäksi täsmennettäisiin ja päivitettäisiin lain säännöksiä mm. tutkintotoimikunnasta, tutkinnon järjestäjistä ja arvioijista, tutkintomaksusta ja muutoksenhausta.

Lähtökohdat

Nykyisessä yleisistä kielitutkinnoista annetussa laissa ei ole säännöksiä vilpillisen menettelyn ja järjestyksen rikkomisen seuraamuksista. Lakia on tärkeää täydentää tältä osin.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.