Styrgruppen för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet

Styrgruppen för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet

OKM052:00/2020 Projekt

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää ohjausryhmän Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmalle vuosiksi 2020-2023.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OKM052:00/2020

Ärendenummer VN/2132/2020

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Mandattid 17.3.2020 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 17.3.2020

Kontaktperson
Liisi Hakalisto, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 330 024
[email protected]

Mål och resultat

Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastaa medialukutaidon ja Opetushallitus tvt-taitojen osakokonaisuuden koordinaatiosta. Ohjelmoinnin osaaminen sisältyy osittain kumpaankin osakokonaisuuteen.

Ensimmäisen vuoden aikana kehittämisohjelmassa valmistellaan vuosiluokkakokonaisuuskohtaiset medialukutaitojen, tvt-taitojen ja ohjelmoinnin osaamisen osoittamisen kuvaukset perusopetukseen sekä hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Ohjelman tavoitteina vuosille 2021-2022 on tukea kuvausten hyödyntämistä varhaiskasvatuksessa ja opetustilanteissa sekä tuottaa ja koota sisältöjen opettamista tukevaa oppimismateriaalia.

Sammandrag

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää ohjausryhmän Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmalle vuosiksi 2020-2023.

Ytterligare uppgifter