Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman ohjausryhmä

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman ohjausryhmä

OKM052:00/2020 Kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää ohjausryhmän Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmalle vuosiksi 2020-2023.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM052:00/2020

Asianumerot VN/2132/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.3.2020 – 31.12.2023

Asettamispäivä 17.3.2020

Yhteyshenkilö
Liisi Hakalisto, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 330 024
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastaa medialukutaidon ja Opetushallitus tvt-taitojen osakokonaisuuden koordinaatiosta. Ohjelmoinnin osaaminen sisältyy osittain kumpaankin osakokonaisuuteen.

Ensimmäisen vuoden aikana kehittämisohjelmassa valmistellaan vuosiluokkakokonaisuuskohtaiset medialukutaitojen, tvt-taitojen ja ohjelmoinnin osaamisen osoittamisen kuvaukset perusopetukseen sekä hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Ohjelman tavoitteina vuosille 2021-2022 on tukea kuvausten hyödyntämistä varhaiskasvatuksessa ja opetustilanteissa sekä tuottaa ja koota sisältöjen opettamista tukevaa oppimismateriaalia.

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää ohjausryhmän Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmalle vuosiksi 2020-2023.

Lisätietoja