Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Tillgänglighetsbiblioteket Celia

OKM042:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifterna för prestationer vid biblioteket för synskadade 2022 (1022/2021) upphör att gälla den 31 december 2022. Avsikten är att utfärda en ny undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Tillgänglighetsbiblioteket Celia.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OKM042:00/2022

Ärendenummer VN/11583/2022

Projektets arrangör undervisnings- och kulturministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 19.4.2022 – 31.12.2022

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning 976/2022

Sammandrag

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifterna för prestationer vid biblioteket för synskadade 2022 (1022/2021) upphör att gälla den 31 december 2022. Avsikten är att utfärda en ny undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Tillgänglighetsbiblioteket Celia.